Klasser, svårighetsnivåer, segrartider & banlängder

Här når du information om klasser, svårighetsnivåer, beräknade segrartider och banlängder.

Stöddokument för nedladdning

Stöddokumentet nedan beskriver alla tillgängliga klasser utifrån svårighetsnivå, beräknade segrartider och banlängder. 

Vilken svårighetsnivå motsvarar vilken färg?Via menyn nedan hittas sidor med exempel som visar på de olika svårighetsnivåer som hör till respektive färg. Studera de olika exemplen på kartorna och jämför med valfri svårighetsnivå.