Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Verksamhetsuppföljning

Att regelbundet följa upp verksamheten är ett sätt att mäta utvecklingen av olika delar av verksamheten. Varje år redovisas hela verksamheten i den verksamhetsberättelse och den årsredovisning som tas fram. För några olika delar av verksamheten gör även en djupare uppföljning . Några av de områden som följs upp på ett mer omfattande sätt är utvecklingen av tävlingsverksamheten, medlemsutveckling och utvecklingen av LOK-stödet. Här nedan finns en uppföljning över tid för dessa områden.
Tävlingsverksamheten
Tävlingsverksamheten är stor del av svenska orienterings verksamhet. För många är tävlingar och tävlande den största drivkraften för att träna och tävla men också engagera sig i föreningsarbete. Här finns statistik och uppföljning av tävlingsverksamheten från 2019 och framåt.

Medlemsutveckling
Medlemmarna i en förening är den viktigaste resursen för en förening. Det är medlemmarna som gemensamt utvecklar och driver föreningen framåt. Att rekrytera och behålla medlemmar är därför en viktig uppgift för en förening. Här finns statistik och uppföljning av medlemsutvecklingen från 2019 och framåt.

LOK-stödet
Statligt lokalt aktivitetsstöd eller LOK-stödet som det också kallas är ett statligt bidrag till alla föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga. LOK-stödet är också ett mått på hur omfattande en förenings barn- och ungdomsverksamhet är och ur utvecklingen ser ut över tid. Här finns statistik och uppföljning av LOK-stödet från 2002 och framåt.