Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Obs! Vår digitala karta i appen är tyvärr inte helt koordinatriktig överallt. Detta kan medföra en skillnad mellan ditt läge i naturen och din GPS-position på kartan. Felet är normalt i storleksordningen 0 till 50 meter, men kan vara större.


Här finns en koordinatfil om man vill leta checkpoints med hjälp av GPS:

Ale_Koordinater_2020.xlsx


SVårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, de flesta kan nås med barnvagn.

(Gäller de som är markerade med ett hjul i beskrivningen.)

Blå = lätt, kan sitta lite längre från en stig eller väg.

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen.

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointsläpp

2020 års checkpoints släpps enligt nedanstående datum.

28 april. Hittaut Ale 2020 startar och 90 checkpoints släpps.

1 juni. 15 nya checkpoints släpps i Alafors och söder om Dammekärr.

1 augusti. Ytterligare 15 nya checkpoints släpps vid Hältorpssjön (Alafors) och mellan Bohus och Klädkällaren.

Checkpointbeskrivning:

Symbolen längst till höger på kartans beskrivning visar om checkpointen kan nås med hjul, t.ex. barnvagn, rullstol eller cykel (ja i tabellen nedanför).

1          Grön     Dungen                         JA

2          Grön     Häckhörnet                 JA

3          Röd        Höjden                

4          Röd        Branten              

5          Röd        Höjden                

6          Blå          Stenen                

7          Blå          Punkthöjden    

8          Svart     Punkthöjden    

9          Grön     Lekplatsen                   JA

10        Grön     Trädet                 

11        Grön     Fritidsbanken             JA

12        Grön     Brunnen             

13        Grön     Stigkröken                   JA

14        Röd        Höjden                

15        Grön     Väg-bäckkorsningen JA

16        Blå          Stenmursslutet

17        Grön     Ängshörnet                 JA

18        Blå          Bäckslutet          

19        Blå          Stenröset           

20        Blå          Sänkan                

21        Röd        Punkthöjden    

22        Blå          Stigförgreningen      

23        Grön     Trädet                           JA

24        Grön     Bäckslutet                    JA

25        Grön     Stakethörnet              JA

26        Blå          Höjden                

27        Blå          Höjden                

28        Blå          Betongklumpen       

29        Blå          Stenmursförgreningen            

30        Blå          Sänkan                

31        Blå          Stenen                

32        Röd        Punkthöjden    

33        Röd        Höjden                

34        Svart     Punkthöjden    

35        Grön     Stenen                          JA

36        Grön     Stigkröken                   JA

37        Blå          Mellan punkthöjderna            

38        Blå          Bäckkröken       

39        Grön     Bron                               JA

40        Grön     Stig-bäckkorsningen JA

41        Blå          Branten              

42        Grön     Lekplatsen                   JA

43        Blå          Stigförgreningen      

44        Grön     Kraftledningsstolpe JA

45        Blå          Gropen               

46        Röd        Punkthöjden    

47        Röd        Stenen                

48        Röd        Gropen               

49        Grön     Kvarnstenen     

50        Blå          Stig-bäckkorsningen

51        Röd        Stenen                

52        Svart     Punkthöjden    

53        Svart     Punkthöjden    

54        Svart     Branten              

55        Grön     Stigkröken                   JA

56        Grön     Branten                        JA

57        Grön     Stenen                          JA

58        Grön     Stenmursslutet JA

59        Grön     Stigkröken                   JA

60        Blå          Stigförgreningen      

61        Svart     Höjden                

62        Blå          Stigförgreningen      

63        Grön     Stenen                          JA

64        Blå          Höjden                

65        Röd        Stenen                

66        Svart     Branten              

67        Röd        Stenen                

68        Svart     Branten              

69        Röd        Stenen                

70        Grön     Stig-bäckkorsningen

71        Blå          Punkthöjden    

72        Röd        Stenen                

73        Grön     Lekplatsen                  JA

74        Röd        Branten              

75        Röd        Stenarna            

76        Blå          Stigförgreningen      

77        Grön     Stakethörnet              JA

78        Grön     Byggnaden                 JA

79        Blå          Gropen               

80        Svart     Sänkan                

81        Svart     Branten              

82        Grön     Stig-stenmurskorsningen       

83        Röd        Stenen                

84        Svart     Sänkan                

85        Blå          Stigförgreningen      

86        Blå          Höjden                

87        Röd        Stenröset           

88        Röd        Sankmarken     

89        Blå          Vindskyddet

90       Svart       Punkthöjden


Våra partners