Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Obs! Vår digitala karta i appen är tyvärr inte helt koordinatriktig överallt. Detta kan medföra en skillnad mellan ditt läge i naturen och din GPS-position på kartan. Felet är normalt i storleksordningen 0 till 50 meter, men kan vara större.

SVårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, de flesta kan nås med barnvagn.

(Gäller de som är markerade med ett hjul i beskrivningen.)

Blå = lätt, kan sitta lite längre från en stig eller väg.

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen.

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointsläpp

2022 års checkpoints släpps enligt nedanstående datum.

26 april. Hittaut Ale 2022 startar och 94 checkpoints släpps.

1 juni. 15 nya checkpoints släpps.

1 augusti. Ytterligare 17 nya checkpoints släpps.

Checkpointbeskrivning:

Symbolen längst till höger på kartans beskrivning visar om checkpointen kan nås med hjul, t.ex. barnvagn, rullstol eller cykel.

1         Murhörnet                            Grön

2        Trädet                                    Grön

3         Markörgraven                     Blå

4         Branten                                Blå

5         Byggnaden                          Grön

6         Mellan höjderna                Röd

7         Stenen                                         Blå

8         Punkthöjden                              Blå

9         Branten                                       Svart

10        Grinden                                        Grön

11         Punkthöjden                               Svart

12        Stenen                                          Blå

13        Vikingen                                      Grön

14        Dämmet                                       Blå

15        Stigslutet                                     Blå

16         Stenen                                          Röd

17                        Stigkröken                                    Grön

18                        Stigkröken                                    Grön

19                        Stigkröken                                    Grön

20                        Stigförgreningen                        Grön

21                        Brunnen                                        Blå

22                        Punkthöjden                                Röd

23                        Stenen                                           Blå

24                        Ängshörnet                                  Grön

25                        Sänkan                                           Röd

26                        Punkthöjden                                Svart

27                        Öppen mark                                  Svart

28                        Åsen                                                Blå

29                        Branten                                          Blå

30                        Sankmarken                                 Röd

31                        Brunnen (utgått)                           Röd

32                        Stenen                                           Svart

33                        Stenen                                           Svart

34                        Gropen                                          Blå

35                        Stenmursslutet                           Grön

36                        Stigförgreningen                        Grön

37                        Udden                                            Blå

38                        Stenen                                           Svart

39                        Stenen                                           Röd

40                        Stenen                                           Blå

41                        Höjden, foten                              Blå

42                        Sänkan                                           Svart

43                        Stig-bäckkorsning                      Grön

44                        Punkthöjden                                Svart

45                        Udden                                            Röd

46                        Punkthöjden                                Svart

47                        Stenröset                                      Röd

48                        Stigförgreningen                        Grön

49                        Stigförgreningen                        Grön

50                        Kojan                                              Grön

51                        Stigslutet                                       Grön

52                        Väg-bäckkorsningen                 Grön

53                        Stigslutet                                       Grön

54                        Kvarnstenen                                Blå

55                        Stenen, västra                              Svart

56                        Stenen                                           Röd

57                        Stenmurskröken                        Blå

58                        Stenen                                           Blå

59                        Höjden                                           Svart

60                        Stigkorsningen                            Grön

61                        Stigkorsningen                            Grön

62                        Husgrunden                                 Grön

63                        Stenen                                           Röd

64                        Sankmarken                                 Svart

65                        Husgrunden                                 Blå

66                        Branten                                          Blå

67                        Sankmarken                                 Röd

68                        Branten                                          Svart

69                        Stigförgreningen                        Grön

70                        Byggnaden                                   Grön

71                        Bänken                                           Grön

72                        Lekplatsen                                    Grön

73                        Stenen                                           Röd

74                        Stigslutet                                       Grön

75                        Branten                                          Röd

76                        Stig-stenmurskorsningen       Blå

77                        Stigen, sänkan                              Blå

78                        Stenen                                           Blå

79                        Stenen                                           Blå

80                        Bäckkröken, södra sidan          Blå

81                        Stenen                                           Röd

82                        Bäckutloppet                               Blå

83                        Punkthöjden                                Svart

84                        Gropen                                          Röd

85                        Udden                                            Blå

86                        Bänken                                           Grön

87                        Branten                                          Svart

88                        Kojan                                              Röd

89                        Stenen                                           Röd

90                        Stenen                                           Blå

91                        Stenen                                           Blå

92                        Stenen                                           Röd

93                        Sänkan                                           Röd

94                        Stängselhörnet, utsidan          Grön


Våra partners