Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Obs! Vår digitala karta i appen är tyvärr inte helt koordinatriktig överallt. Detta kan medföra en skillnad mellan ditt läge i naturen och din GPS-position på kartan. Felet är normalt i storleksordningen 0 till 50 meter, men kan vara större.

SVårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, de flesta kan nås med barnvagn.

(Gäller de som är markerade med ett hjul i beskrivningen.)

Blå = lätt, kan sitta lite längre från en stig eller väg.

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen.

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointsläpp

2021 års checkpoints släpps enligt nedanstående datum.

27 april. Hittaut Ale 2021 startar och 95 checkpoints släpps.

1 juni. 16 nya checkpoints släpps.

1 augusti. Ytterligare 14 nya checkpoints släpps.

Checkpointbeskrivning:

Symbolen längst till höger på kartans beskrivning visar om checkpointen kan nås med hjul, t.ex. barnvagn, rullstol eller cykel (ja i tabellen nedanför).


1          Stakethörnet                    Grön

2          Lekplatsen                         Grön

3          Ängshörnet                       Blå

4          Höjden                                Röd

5          Ruinen                                 Blå

6          Stenen                                Svart

7          Punkthöjden                     Blå

8          Punkthöjden                     Röd

9          Gropen                                Röd

10        Stigkröken                          Grön

11        Stigförgreningen             Blå

12        Stenen                                 Svart

13        Punkthöjden                     Röd

14        Ruinen                                 Blå

15        Stigkröken                          Grön

16        Stigförgreningen             Grön

17        Stigkröken                          Grön

18        Punkthöjden                     Blå

19        Stigförgreningen             Blå

20        Punkthöjden                     Röd

21        Punkthöjden                     Röd

22        Punkthöjden                     Blå

23        Gropen                                Blå

24        Höjden                                Blå

25        Stenen                                 Blå

26        Stigslutet                            Blå

27        Stenen                                 Blå

28        Stenmursförgreningen Blå

29        Mellan stenarna              Blå

30        Ruinen                                 Blå

31        Stenen                                 Svart

32        Stigförgreningen             Grön

33        Stenen                                 Röd

34        Stigförgreningen             Grön

35        Dikesslutet                         Blå

36        Stigkröken                          Blå

37        Branten                               Grön

38        Bäckutloppet                    Grön

39        Stenen                                 Röd

40        Stigförgreningen             Grön

41        Branten                               Svart

42        Stenmursslutet                Grön

43        Stigkorsningen                 Grön

44        Branten                               Svart

45        Stenen                                 Röd

46        Höjden                                Grön

47        Stenen                                 Röd

48        Stenröset                           Svart

49        Mellan punkthöjderna  Svart

50        Mellan punkthöjderna  Röd

51        Stigförgreningen             Grön

52        Trädet                                  Blå

53        Höjden                                Svart

54        Stenen                                 Blå

55        Stenen                                 Svart

56        Sänkan                                 Svart

57        Mellan punkthöjderna  Röd

58        Höjden                                Röd

59        Byggnaden                         Grön

60        Branten                               Blå

61        Stenen                                 Blå

62        Skylten                                Grön

63        Stenen                          Svart

64        Stenen                          Svart

65        Spången                       Grön

66        Punkthöjden               Blå

67        Branten                         Blå

68        Stigkröken                   Grön

69        Gropen                         Blå

70        Stigförgreningen       Grön

71        Branten                         Röd

72        Punkthöjden               Blå

73        Spången                       Grön

74        Stenarna                       Röd

75        Stenen                          Röd

76        Bäckkröken                 Röd

77        Punkthöjden               Svart

78        Stenen                          Röd

79        Stenröset                     Röd

80        Dammen                      Grön

81        Bron                               Grön

82        Brunnen                       Grön

83        Vägförgreningen       Grön

84        Bron                               Grön

85        Grillplatsen                  Grön

86        Pålen                              Blå

87        Grillplatsen                  Grön

88        Vägförgreningen       Grön

89        Rastplatsen                 Grön

90        Vägkröken                   Grön

91        Vägförgreningen       Grön

92        Bron                               Grön

93        Byggnaden                  Grön

94        Stakethörnet              Grön

95        Stenbordet                  Grön


Våra partners