Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Obs! Vår digitala karta i appen är tyvärr inte helt koordinatriktig överallt. Detta kan medföra en skillnad mellan ditt läge i naturen och din GPS-position på kartan. Felet är i storleksordningen 0 till 50 meter.

SVårighetsnivåer

  Grön = lätt, de flesta kan nås med barnvagn.

Gäller de som är markerade med ett hjul i beskrivningen.

  Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från en stig eller väg.

  Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen.

  Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointssläpp

2020 års checkpoints släpps enligt nedanstående datum.

28 april. Hittaut Ale 2020 startar och 90 checkpoints släpps.

1 juni. 15 nya checkpoints släpps i Alafors och söder om Dammekärr.

1 augusti. Ytterligare 15 nya checkpoints släpps vid Hältorpssjön (Alafors) och mellan Bohus och Klädkällaren.

Checkpointsbeskrivning:

Symbolen längst till höger på kartans beskrivning visar om checkpointen kan nås med hjul, t.ex. barnvagn, rullstol eller cykel.Våra partners