Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Obs! Vår digitala karta i appen är tyvärr inte helt koordinatriktig överallt. Detta kan medföra en skillnad mellan ditt läge i naturen och din GPS-position på kartan. Felet är i storleksordningen 0 till 50 meter.

SVårighetsnivåer

  Grön = lätt, de flesta kan nås med barnvagn.

Gäller de som är markerade med ett hjul i beskrivningen.

  Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från en stig eller väg.

  Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen.

  Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointssläpp

Säsongens checkpoints släpps nedanstående datum.

1 maj. Hittaut Ale startar och 90 checkpoints släpps.

1 juni. 15 nya checkpoints släpps bl.a. i Skepplanda. (Dessa får man rita in själv på den tryckta kartan)

1 augusti. Ytterligare 15 nya checkpoints släpps bl.a. i Prästalund. (Dessa får man rita in själv på den tryckta kartan)


Mer information om checkpoints

GPS Information

Checkpointsbeskrivning:

Symbolen längst till höger visar om checkpointen kan nås med hjul, t.ex. barnvagn, rullstol eller cykel. 

Ale_CP1.jpg

Ale_CP2.jpg

Ale_CP3.jpg


Checkpoint 91-105 släppta 1 juni i Skepplanda och Norra Nödinge:

Ale_2018-06-01.jpg

Checkpoint 106-120 släppta 1 augusti i Prästalund och vid Dammekärr:

Ale_2018-08-01.jpg

Checkpoints som inte är på den tryckta kartan:

Skepplanda_CP.pdf (CP 91-100) och sagoskogen_CP.pdf (CP 101-105) 

Ale_Prästalund.pdf (CP 106-112)

Ale_Hittautmaningen.pdf (CP 113-120)

Ale_Dammekärr.pdf (CP 113-120 och tidigare släppta i området)

Mer information om checkpoints

Våra partners