Nyheter

SLÄPP AV NYA CHECKPOINTS OCH INTAGNING.


Speciella datum checkpoints:

1-8.             Yxnås                              Plockas in 30 sept.

16-21          Sandhult                        Plockas in 30 sept.

30-35         Dammsjöås                   Sätts ut 10 maj kl. 18.00

42-48                                                 Sätts ut 1 september kl. 08.00

68-74                                                 Sätts ut 1 juni  kl. 20.00

89-98                                                Sätts ut 1 oktober kl. 17.00

99-113                                               Plockas in 30 sept.

114-118                                              Endast utsatta tisdagarna  7 och 28 april

                                                           samt 8 och 15.sept. kl. 17.45-19.30

119-124                                             Sätts ut 1 augusti kl. 17.00.   Plockas in 30 sept.

Övriga                                             28 mars- 1 november