Nyheter

Släpp CP 48-54.

På tisdag 21 maj kl 10.00 släpps nr 48-54 i Nolhagaområdet.

Sju nya checkpoints väntar på dig varav fem är hjulvänliga.
OBS. Vid CP 53 pågår anläggningsarbete vilket innebär att stolpen är flyttad c:a 10  meter österut.

Hela tisdagen 21 maj (kl 08-20) genomförs aktiviteter i Nolhagaparken med CP 50 som arena.
OK Skogshjortarna och Naturskyddsföreningen arrangerar ett önskeprojekt i Alingsås 400-årsjubileum.
Följande aktiviteter erbjuds:    Precisionorientering- Labyrintorientering- Sprintorientering- Naturtipspromenad
m.m.   Alla är hjulvänliga och gratis. Saft och bulle till  alla.

Precisionsorientering: 
En promenad på 1 km i parken där det gäller att avgöra vilken kontroll som är rätt . Svar i form av 1X2.

Labyrintorientering:
Över en  15 x 20 meter stor labyrint  med  "kravallstaket" är en karta ritad. Banor är skapade och intensiv orientering erbjuds.

Sprintorientering:
Skogshjortarnas motionsionsorientering med banor 1 -3 km i Nolhagaparken för de kortaste medan de längre även är
i Noltorpsområdet.

Välkomna