Checkpoints-beskrivning

Checkpointbeskrivning 2018 alingsås del 1.png

Checkpointbeskrivning 2018 alingsås del 2.png

Speciella datum

Nr            Utsättning och intagning
18-23      30 april-30 september
31-36      1 augusti - 4 november
76-82     1 september - 4 november
93-98      1 juni- 4 november
99-108    31 mars - 30 juni
111-118    31 mars - 10 augusti.
121-125   Endast 10 april, 17 april, 28 aug, och 11 sep. kl 17.30-19.30

Klockslaget  aktuellt utsättningsdatum när
checkpointsstolpen  är på plats och kan registreras 
presenteras här och och som en nyhet.


Speciella checkpoints

12. Minnessten Missionshus
Minnestext ingraverad på stenen.
 
13. Scoutstuga
Huset byggdes i början av 1900-talet som ett sanatorium (sjukhus förr i tiden främst för patienter med lungturberkulos ) och användes även som hem för blinda på 1920-talet. 

14. Gravfält

En begravningsplats från tiden innan vi kristnades. Det finns en informationstavla vid parkeringen.

18. Stationshuset
“Västgötabanan” invigdes år 1900 och var en viktig livsnerv mellan Skaraborgsbygden och hamnstaden Göteborg.  I Gräfsnäs fanns en järnvägsrestaurang där tågen stannade på vägen till Skara.  Järnvägslinjen lades ned runt 1970. Stationshuset är numera ändhållplats på den 12 km långa museijärnvägen Anten-Gräfsnäs.


20. Ruin av krutboden
Enligt uppteckningar lär detta vara en husgrund från slottets krutbod där krutet kunde förvaras på betryggande avstånd från slottet.


22. Flyktgången
Här mynnade flyktgången ut i vallgraven. Under mark finns åtskilliga lämningar av grunder, gångar och murar. Vid anfallet 1612 där danskarna intog och brände slottet lär slottsherren ha smitit genom flyktgången strax före anfallet. 


23. Tree of Love 
I samarbete mellan föreningarna Tornart och Kulturföreningen Tornet kan man möta land art (konst i naturen) i Gräfsnäsparken och Nolhaga park. Konstverket har skapats av dansken Jörn Rönnau.


25. Brudsängen (Bruareängen)
Sägnen säger att jätten Åland, som kände sig ensam, rövade bort en älva och stängde in henne i denna grotta som kallas Brudsängen. Men älvan uthärdade inte att vara fången, utan slängde sig utför stupet.


30. Minnessten överfallet vid Brobacka
År 1566, under det Nordiska sjuårskriget, överfölls den danska hären av den svenska på denna plats.
Informationstavla finns.

45. Brogården
Området byggdes 1971-73 som en del av Miljonprogrammet. 2007-14 fick Brogården nytt liv när husen renoverades med passivhusteknik, vilket innebär att ytterväggarna blev mycket välisolerade. Idag värms husen mestadels upp av de boende själva, bara genom att de befinner sig inomhus.


56. Alingsås Tidning
Det grå trähuset har sedan byggnadsåret 1890 härbärgerat Alingsås Tidning. Fram till 1982 stod även tryckpressarna i huset.


57. Gustav Adolfskolan

Färdigbyggd 1901 och en av landets första sexåriga samrealskolor. 1966 blev den en högstadieskola och fick namnet Gustav Adolfskolan två år senare.


58. Pumphuset.
Den vackra tegelbyggnaden har haft stor historisk betydelse för staden. Den invigdes 1899 för att förse alingsåsborna med friskt vatten. Samtidigt drogs rör till det nybyggda vattentornet på Härsberget (speciell checkpoint 2016).  Innan dess hade vattenförsörjningen skett genom Lillån (se checkpoint 65).


59. Villa Plantaget
Byggdes 1904 som epidemisjukhus. Har fungerat i många år som vandrarhem. Vackert belägen i  parken Plantagets bokskog. Parken har flerhundraårig historik med bland annat tobaksodling.


60. Brunnsparken
Anlades på 1820-talet som promenadstråk för brunnsgäster,  som kom för att dricka det hälsosamma vattnet från en källa i parken.  Vallarna, som inramar parken, har tidigare utgjort strandbrinkar till Säveån. Området, som är sankt, är en utmärkt miljö för fuktälskande växter


61. Skateparken
Uppfördes 2004 av Pingstkyrkan och är en av de första betongparker som anlades i Sverige. Den genomgick nyligen en omfattande renovering och utbyggnad och ägs idag av Alingsås kommun.


62. Rådhuset
En av Alingsås äldsta byggnader. Uppfördes av Jonas Alströmers äldste son Patrik som bostad. Hela 85% av panelen är original från byggnadsåret 1769. Fastigheten förvärvades av staden 1831 då Alingsås stod utan rådhus.


63. Järtas Park
Fredrik Rutger Järta avbröt sin karriär som ämbetsman i Stockholm för att bosätta sig i Alingsås. Han avled 1882 och enligt testamentet donerade han grönområdet som idag kallas Järtas Park till staden. Här skulle förbli parkområde och fick ej bebyggas.


64. Lindens förskola
Byggnaden är klassad som en kulturhistoriskt värdefull fastighet, eftersom det inte finns så många tornvillor i innerstaden. Uppfördes 1907 och var för sin tid en mycket modern villa. Den välkände stadsfiskalen (dåvarande polismästare) utrustade sin villa med tinnar och torn.


65. Lillån
Vars egentliga namn är Gerdska ström och är utloppet från sjön Gärdsken och som en knapp kilometer nedströms mynnar ut i Säveån. Ån hade stor betydelse i stadslivet förr i tiden. Användes för att tvätta och meta mört i, men också som avloppsdike, eftersom avloppsledningar mynnade ut direkt i ån.


66. Ekskogens förskola
Färdigbyggd augusti 2017 och klassas som ett lågenergihus, vilket innebär 25% lägre energiförbrukning. Fasaden är klädd i en miljövänlig  panel och smälter vackert  in i omgivningen.


109. Kungsflygeln
Den byggdes 1626 och lär vara Alingsås kommuns äldsta icke sakrala byggnad. Sägnen säger att den svenske kungen Gustav II Adolf lär ha övernattat här i samband med ett krig mot Danmark.  


119. Domarring
Härstammar från järnåldern. Informationsskylt finns.


GPS-koordinater

Ladda ner koordinaterna som en gpx-fil

Checkpoint 1

58.1177000 12.6253000
58° 7' 4'' N 12° 37' 31'' Ö

Checkpoint 2

58.1168000 12.6264000
58° 7' 0'' N 12° 37' 35'' Ö

Checkpoint 3

58.1161000 12.6281000
58° 6' 58'' N 12° 37' 41'' Ö

Checkpoint 4

58.1162000 12.6309000
58° 6' 58'' N 12° 37' 51'' Ö

Checkpoint 5

58.1173000 12.6345000
58° 7' 2'' N 12° 38' 4'' Ö

Checkpoint 6

58.1167000 12.6394000
58° 7' 0'' N 12° 38' 22'' Ö

Checkpoint 7

58.1163000 12.6352000
58° 6' 59'' N 12° 38' 7'' Ö

Checkpoint 8

58.1150000 12.6331000
58° 6' 54'' N 12° 37' 59'' Ö

Checkpoint 9

58.1168000 12.5267000
58° 7' 0'' N 12° 31' 36'' Ö

Checkpoint 10

58.1172000 12.5238000
58° 7' 2'' N 12° 31' 26'' Ö

Checkpoint 11

58.1165000 12.5229000
58° 6' 59'' N 12° 31' 22'' Ö

Checkpoint 12

58.1135000 12.5128000
58° 6' 49'' N 12° 30' 46'' Ö

Checkpoint 13

58.1127000 12.5170000
58° 6' 46'' N 12° 31' 1'' Ö

Checkpoint 14

58.1121000 12.5189000
58° 6' 44'' N 12° 31' 8'' Ö

Checkpoint 15

58.1122000 12.5228000
58° 6' 44'' N 12° 31' 22'' Ö

Checkpoint 16

58.1108000 12.5175000
58° 6' 39'' N 12° 31' 3'' Ö

Checkpoint 17

58.1095000 12.5195000
58° 6' 34'' N 12° 31' 10'' Ö

Checkpoint 18

58.0803000 12.4909000
58° 4' 49'' N 12° 29' 27'' Ö

Checkpoint 19

58.0775000 12.4907000
58° 4' 39'' N 12° 29' 27'' Ö

Checkpoint 20

58.0787000 12.4929000
58° 4' 43'' N 12° 29' 34'' Ö

Checkpoint 21

58.0784000 12.4960000
58° 4' 42'' N 12° 29' 46'' Ö

Checkpoint 22

58.0772000 12.4965000
58° 4' 38'' N 12° 29' 47'' Ö

Checkpoint 23

58.0765000 12.4985000
58° 4' 35'' N 12° 29' 55'' Ö

Checkpoint 24

57.9800000 12.4364000
57° 58' 48'' N 12° 26' 11'' Ö

Checkpoint 25

57.9800000 12.4379000
57° 58' 48'' N 12° 26' 16'' Ö

Checkpoint 26

57.9779000 12.4380000
57° 58' 40'' N 12° 26' 17'' Ö

Checkpoint 27

57.9776000 12.4444000
57° 58' 39'' N 12° 26' 40'' Ö

Checkpoint 28

57.9765000 12.4417000
57° 58' 35'' N 12° 26' 30'' Ö

Checkpoint 29

57.9764000 12.4391000
57° 58' 35'' N 12° 26' 21'' Ö

Checkpoint 30

57.9753000 12.4377000
57° 58' 31'' N 12° 26' 16'' Ö

Checkpoint 37

57.9403000 12.5329000
57° 56' 25'' N 12° 31' 58'' Ö

Checkpoint 38

57.9424000 12.5420000
57° 56' 33'' N 12° 32' 31'' Ö

Checkpoint 39

57.9425000 12.5462000
57° 56' 33'' N 12° 32' 46'' Ö

Checkpoint 40

57.9407000 12.5415000
57° 56' 27'' N 12° 32' 29'' Ö

Checkpoint 41

57.9409000 12.5453000
57° 56' 27'' N 12° 32' 43'' Ö

Checkpoint 42

57.9413000 12.5572000
57° 56' 29'' N 12° 33' 26'' Ö

Checkpoint 43

57.9365000 12.5564000
57° 56' 11'' N 12° 33' 23'' Ö

Checkpoint 44

57.9351000 12.5561000
57° 56' 6'' N 12° 33' 22'' Ö

Checkpoint 45

57.9345000 12.5519000
57° 56' 4'' N 12° 33' 7'' Ö

Checkpoint 46

57.9350000 12.5097000
57° 56' 6'' N 12° 30' 35'' Ö

Checkpoint 47

57.9361000 12.5131000
57° 56' 10'' N 12° 30' 47'' Ö

Checkpoint 48

57.9350000 12.5157000
57° 56' 6'' N 12° 30' 57'' Ö

Checkpoint 49

57.9372000 12.5222000
57° 56' 14'' N 12° 31' 20'' Ö

Checkpoint 50

57.9369000 12.5265000
57° 56' 13'' N 12° 31' 35'' Ö

Checkpoint 51

57.9340000 12.5213000
57° 56' 2'' N 12° 31' 17'' Ö

Checkpoint 52

57.9340000 12.5249000
57° 56' 2'' N 12° 31' 30'' Ö

Checkpoint 53

57.9324000 12.5157000
57° 55' 57'' N 12° 30' 57'' Ö

Checkpoint 54

57.9309000 12.5185000
57° 55' 51'' N 12° 31' 7'' Ö

Checkpoint 55

57.9316000 12.5208000
57° 55' 54'' N 12° 31' 15'' Ö

Checkpoint 56

57.9284000 12.5294000
57° 55' 42'' N 12° 31' 46'' Ö

Checkpoint 57

57.9293000 12.5274000
57° 55' 45'' N 12° 31' 39'' Ö

Checkpoint 58

57.9306000 12.5285000
57° 55' 50'' N 12° 31' 43'' Ö

Checkpoint 59

57.9323000 12.5313000
57° 55' 56'' N 12° 31' 53'' Ö

Checkpoint 60

57.9333000 12.5362000
57° 55' 60'' N 12° 32' 10'' Ö

Checkpoint 61

57.9324000 12.5406000
57° 55' 57'' N 12° 32' 26'' Ö

Checkpoint 62

57.9302000 12.5328000
57° 55' 49'' N 12° 31' 58'' Ö

Checkpoint 63

57.9293000 12.5393000
57° 55' 45'' N 12° 32' 21'' Ö

Checkpoint 64

57.9283000 12.5370000
57° 55' 42'' N 12° 32' 13'' Ö

Checkpoint 65

57.9280000 12.5342000
57° 55' 41'' N 12° 32' 3'' Ö

Checkpoint 66

57.9232000 12.5054000
57° 55' 24'' N 12° 30' 19'' Ö

Checkpoint 67

57.9224000 12.5151000
57° 55' 21'' N 12° 30' 54'' Ö

Checkpoint 68

57.9199000 12.5166000
57° 55' 12'' N 12° 30' 60'' Ö

Checkpoint 69

57.9207000 12.5077000
57° 55' 15'' N 12° 30' 28'' Ö

Checkpoint 70

57.9203000 12.5097000
57° 55' 13'' N 12° 30' 35'' Ö

Checkpoint 71

57.9192000 12.5096000
57° 55' 9'' N 12° 30' 35'' Ö

Checkpoint 72

57.9171000 12.5046000
57° 55' 2'' N 12° 30' 17'' Ö

Checkpoint 73

57.9149000 12.5063000
57° 54' 54'' N 12° 30' 23'' Ö

Checkpoint 74

57.9168000 12.5109000
57° 55' 0'' N 12° 30' 39'' Ö

Checkpoint 75

57.9152000 12.5124000
57° 54' 55'' N 12° 30' 45'' Ö

Checkpoint 83

57.9243000 12.5460000
57° 55' 27'' N 12° 32' 46'' Ö

Checkpoint 84

57.9296000 12.5628000
57° 55' 47'' N 12° 33' 46'' Ö

Checkpoint 85

57.9255000 12.5633000
57° 55' 32'' N 12° 33' 48'' Ö

Checkpoint 86

57.9251000 12.5657000
57° 55' 30'' N 12° 33' 57'' Ö

Checkpoint 87

57.9246000 12.5582000
57° 55' 29'' N 12° 33' 30'' Ö

Checkpoint 88

57.9229000 12.5670000
57° 55' 22'' N 12° 34' 1'' Ö

Checkpoint 89

57.9196000 12.5584000
57° 55' 11'' N 12° 33' 30'' Ö

Checkpoint 90

57.9198000 12.5609000
57° 55' 11'' N 12° 33' 39'' Ö

Checkpoint 91

57.9199000 12.5649000
57° 55' 12'' N 12° 33' 54'' Ö

Checkpoint 92

57.9188000 12.5639000
57° 55' 8'' N 12° 33' 50'' Ö

Checkpoint 93

57.9111000 12.5568000
57° 54' 40'' N 12° 33' 24'' Ö

Checkpoint 94

57.9101000 12.5585000
57° 54' 36'' N 12° 33' 31'' Ö

Checkpoint 95

57.9077000 12.5535000
57° 54' 28'' N 12° 33' 13'' Ö

Checkpoint 96

57.9073000 12.5556000
57° 54' 26'' N 12° 33' 20'' Ö

Checkpoint 97

57.9065000 12.5509000
57° 54' 23'' N 12° 33' 3'' Ö

Checkpoint 98

57.9059000 12.5527000
57° 54' 21'' N 12° 33' 10'' Ö

Checkpoint 99

57.9035000 12.5431000
57° 54' 13'' N 12° 32' 35'' Ö

Checkpoint 100

57.9021000 12.5364000
57° 54' 8'' N 12° 32' 11'' Ö

Checkpoint 101

57.9011000 12.5399000
57° 54' 4'' N 12° 32' 24'' Ö

Checkpoint 102

57.8999000 12.5374000
57° 53' 60'' N 12° 32' 15'' Ö

Checkpoint 103

57.8962000 12.5352000
57° 53' 46'' N 12° 32' 7'' Ö

Checkpoint 104

57.8941000 12.5307000
57° 53' 39'' N 12° 31' 51'' Ö

Checkpoint 105

57.8934000 12.5279000
57° 53' 36'' N 12° 31' 40'' Ö

Checkpoint 106

57.8933000 12.5357000
57° 53' 36'' N 12° 32' 9'' Ö

Checkpoint 107

57.8906000 12.5358000
57° 53' 26'' N 12° 32' 9'' Ö

Checkpoint 108

57.8875000 12.5317000
57° 53' 15'' N 12° 31' 54'' Ö

Checkpoint 109

57.8910000 12.5482000
57° 53' 28'' N 12° 32' 54'' Ö

Checkpoint 110

57.8901000 12.5478000
57° 53' 24'' N 12° 32' 52'' Ö

Checkpoint 111

57.8857000 12.5431000
57° 53' 9'' N 12° 32' 35'' Ö

Checkpoint 112

57.8859000 12.5518000
57° 53' 9'' N 12° 33' 6'' Ö

Checkpoint 113

57.8851000 12.5514000
57° 53' 6'' N 12° 33' 5'' Ö

Checkpoint 114

57.8832000 12.5508000
57° 52' 60'' N 12° 33' 3'' Ö

Checkpoint 115

57.8811000 12.5473000
57° 52' 52'' N 12° 32' 50'' Ö

Checkpoint 116

57.8793000 12.5432000
57° 52' 45'' N 12° 32' 36'' Ö

Checkpoint 117

57.8788000 12.5452000
57° 52' 44'' N 12° 32' 43'' Ö

Checkpoint 118

57.8820000 12.5375000
57° 52' 55'' N 12° 32' 15'' Ö

Checkpoint 119

57.8822000 12.5565000
57° 52' 56'' N 12° 33' 23'' Ö

Checkpoint 120

57.8809000 12.5571000
57° 52' 51'' N 12° 33' 26'' Ö

Checkpoint 121

57.9254000 12.5693000
57° 55' 31'' N 12° 34' 9'' Ö

Checkpoint 122

57.9237000 12.5741000
57° 55' 25'' N 12° 34' 27'' Ö

Checkpoint 123

57.9254000 12.5740000
57° 55' 31'' N 12° 34' 26'' Ö

Checkpoint 124

57.9263000 12.5693000
57° 55' 35'' N 12° 34' 9'' Ö

Checkpoint 125

57.9264000 12.5656000
57° 55' 35'' N 12° 33' 56'' Ö

Våra partners