Checkpoints-beskrivning

Alingsås cp2019

Speciella datum

Nr          Utsättning
25-30       1 juni kl 13.00
37-40      1 oktober kl.17.00
48-54     21 maj kl 10.00
84-88     1 september kl 18.00
90-95     Endast utsatta tisdagarna 9 och 16 april, 27 aug och 3 sept.
                kl 17.30-19.30 samt lördagen 14 september kl 10.00-12.00
100-105   1 augusti kl 18.00


Nr                        Tidigare intagning
95-99,106-125         30 september
GPS-koordinater

Checkpoint 1

57,889223

12,69217931

Checkpoint 2

57,89077464

12,69434751

Checkpoint 3

57,89259394

12,68981188

Checkpoint 4

57,89359276

12,68633843

Checkpoint 5

57,89018616

12,68386201

Checkpoint 6

57,88887349

12,68320241

Checkpoint 7

57,8883346

12,67812506

Checkpoint 8

57,88905712

12,67717245

Checkpoint 9

57,88943796

12,67552059

Checkpoint 25

57,90701778

12,43377503

Checkpoint 26

57,90809524

12,4330651

Checkpoint 27

57,90875797

12,43404341

Checkpoint 28

57,90844724

12,43975063

Checkpoint 29

57,90970113

12,44411589

Checkpoint 30

57,90917742

12,4449508

Checkpoint 31

57,953276

12,51918569

Checkpoint 32

57,95203495

12,51830546

Checkpoint 33

57,9517881

12,5150545

Checkpoint 34

57,94948043

12,51002217

Checkpoint 35

57,9487322

12,50870762

Checkpoint 36

57,94925961

12,50577337

Checkpoint 37

57,94539725

12,53988945

Checkpoint 38

57,94443284

12,53894919

Checkpoint 39

57,94198674

12,54286288

Checkpoint 40

57,9418349

12,54539771

Checkpoint 41

57,94002514

12,54012294

Checkpoint 42

57,94036254

12,53263831

Checkpoint 43

57,94088807

12,56842503

Checkpoint 44

57,93959205

12,5713462

Checkpoint 45

57,93926387

12,57703018

Checkpoint 46

57,93450677

12,56769112

Checkpoint 47

57,93412811

12,56551468

Checkpoint 48

57,93605894

12,5098498

Checkpoint 49

57,93420826

12,51149848

Checkpoint 50

57,93337307

12,51579318

Checkpoint 51

57,93565486

12,52013107

Checkpoint 52

57,93452742

12,52258584

Checkpoint 53

57,93325635

12,52210077

Checkpoint 54

57,93279337

12,52780876

Checkpoint 55

57,93064621

12,52829344

Checkpoint 56

57,93056976

12,52997607

Checkpoint 57

57,92852675

12,52902445

Checkpoint 58

57,92872536

12,53300133

Checkpoint 59

57,92923644

12,53530486

Checkpoint 60

57,92917039

12,50836085

Checkpoint 61

57,92633363

12,48615599

Checkpoint 62

57,92459354

12,48779264

Checkpoint 63

57,92423708

12,48476481

Checkpoint 64

57,91559819

12,48672658

Checkpoint 65

57,91466197

12,48764046

Checkpoint 66

57,9133841

12,48947723

Checkpoint 67

57,91167683

12,49038906

Checkpoint 68

57,92183576

12,50722001

Checkpoint 69

57,91981333

12,51158789

Checkpoint 70

57,9189333

12,49664328

Checkpoint 71

57,91397783

12,49640568

Checkpoint 72

57,91240627

12,49962503

Checkpoint 73

57,91158484

12,49453611

Checkpoint 74

57,90989637

12,49517285

Checkpoint 75

57,90836798

12,50805705

Checkpoint 76

57,90859409

12,52050267

Checkpoint 77

57,90755908

12,52645374

Checkpoint 78

57,90840365

12,5285025

Checkpoint 79

57,91260656

12,53302047

Checkpoint 80

57,91056362

12,53971186

Checkpoint 81

57,92122733

12,54149009

Checkpoint 82

57,92416031

12,54142127

Checkpoint 83

57,92391962

12,54444731

Checkpoint 84

57,92591476

12,55039641

Checkpoint 85

57,92717664

12,55621865

Checkpoint 86

57,92501707

12,55480234

Checkpoint 87

57,92387094

12,55421909

Checkpoint 88

57,92307456

12,55955509

Checkpoint 89

57,92902849

12,56161363

Checkpoint 90

57,92729482

12,56672736

Checkpoint 91

57,92692989

12,57174562

Checkpoint 92

57,92478175

12,57380845

Checkpoint 93

57,92398492

12,56886148

Checkpoint 94

57,92510877

12,5644154

Checkpoint 95

57,92987264

12,57423511

Checkpoint 96

57,93196383

12,57561176

Checkpoint 97

57,93055141

12,57971797

Checkpoint 98

57,92934951

12,5818613

Checkpoint 99

57,93006434

12,58578356

 Checkpoint 100

57,92172527

12,5657313

Checkpoint 101

57,92219761

12,5688582

Checkpoint 102

57,92025439

12,56894905

Checkpoint 103

57,91846484

12,56622556

Checkpoint 104

57,91726962

12,56385212

Checkpoint 105

57,91639141

12,56521852

Checkpoint 106

57,92179294

12,57617596

Checkpoint 107

57,91957742

12,57774883

Checkpoint 108

57,91977838

12,5802303

Checkpoint 109

57,9205632

12,57883497

Checkpoint 110

57,92242596

12,58095901

Checkpoint 111

57,9231621

12,5841571

Checkpoint 112

57,92425497

12,58414446

Checkpoint 113

57,9263828

12,58923054

Checkpoint 114

57,92489287

12,59246927

Checkpoint 115

57,92341395

12,59344733

Checkpoint 116

57,92329972

12,59688244

Checkpoint 117

57,92673221

12,59571816

Checkpoint 118

57,92823344

12,59905329

Checkpoint 119

57,92913999

12,60230675

Checkpoint 120

57,92871944

12,60595026

Checkpoint 121

57,9263409

12,6041123

Checkpoint 122

57,92663471

12,60718608

Checkpoint 123

57,92061696

12,59457428

Checkpoint 124

 57,92106991

12,59842465

Checkpoint 125

 57,92028666

12,60027034

 

Våra partners