Checkpoints-beskrivning

CP Alingsås 2020 a.jpg

CP Alingsås 2020 b.jpg

CP Alingsås 2020 c.jpg


Speciella datum

Nr          Utsättning
30-35      10 maj kl 18.00
42-48      1 september kl 08.00
68-74      1 juni kl. 20.00
89-98      1 oktober kl. 17.00
114-118    7 april kl 17.45 och  finns därefter ute hela tiden till 1 november.
119-124   1 augusti kl 17.00


Nr                        Tidigare intagning
1-8, 16-21, 99-113, 119-124         30 september
X


Våra partners