Friskvårdsutmaningen

Skapa förutsättningar för pigga och sunda medarbetare och elever genom att använda Hittaut som friskvårdsaktivitet på ditt företag eller din skola. Skapa lag inom företaget och utmana andra avdelningar eller samla checkpoints tillsammans mot ortens övriga företag. Skolklasser kan tävla mot varandra, andra skolor eller mot sina lärare.

Hittaut är en friskvårdsaktivitet för skolor och arbetsplatser som skiljer sig från stegräkningstävlingarna. Hittaut aktiverar både kropp och knopp. Alla kan delta, oavsett tidigare orienteringserfarenheter eller vilken nivå en vill motionera på. Skolutmaningen är gratis för skolor medan företag betalar en symbolisk summa för att delta i Företagsutmaningen. Kontakta arrangören för mer information. 

Som Hittaut - med bonusfunktioner!

 • Dela in medarbetarna/eleverna i lag och skapa en utmaning mellan olika avdelningar/klasser
 • Utmana andra företag/skolor på orten
 • Särredovisad och mer ingående statistik på person-, lag- och företags-/skolnivå
 • Möjlighet att boka ett introduktionstillfälle för de anställda/eleverna om orientering och Hittaut
 • Vinstdragningar eller pris till bästa företag/skola för att öka motivationen

DETTA INGÅR I FRISKVÅRDSUTMANINGEN:

 • Karta till alla anställda.
 • Möjlighet att skapa flera lag inom er organisation.
 • Statistik på antal deltagare samt registrerade checkpoints.
 • Möjlighet att jämföra sig mot andra företag.
 • Fritt deltagande i våra fyra hittaut-träningar.

Komplettera gärna med egna priser, samt någon ytterligare aktivitet, för att göra projektet så lyckat som möjligt! 

STÖDAVGIFT

För att finansiera projektet, tar vi ut en stödavgift för Företagsutmaningen på 2000 kr per organisation.

INTRESSANT FÖR DIN Organisation?

För att få mer information eller för att specialanpassa upplägg för just er, kontakta oss på alingsas@hittaut.nu

2 av 3 anser sig motionera mycket eller lite mer tack vare Hittaut
SKOLKAMPEN

Hittaut är den optimala skolaktiviteten.
Det finns möjlighet att tävla i att hitta checkpoints för skolan, klassen eller individuellt.
Man kan registrera checkpoints i olika skolämnen eller på fritiden.
En bra utomhusaktivitet som alla kan medverka i.

Kort om skolkampen

 • Den ger deltagarna fysisk aktivitet samtidigt som de upptäcker nya platser i Alingsås.
 • Den är flexibel, alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla, man kan göra det när man vill och man kan göra det själv eller tillsammans med andra.  
 • Det är en enkel administration för skolan och deltagarna. De är både med själva i hittaut samtidigt som de deltar i skolkampen. 
 • Man får statistik och topplistor för att följa utvecklingen
 • En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin fysiska aktivitet tack vare hittaut. Det betyder att fler elever blir mer fysiskt aktiva.
 • Ingen avgift för skolan

DETTA INGÅR I SKOLKAMPEN:

 • Karta till alla elever.
 • Möjlighet att skapa flera lag inom skolan.
 • Statistik på antalet deltagare samt registrerade checkpoints.
 • Möjlighet att jämföra sig mot andra skolor.
 • Fritt deltagande på våra fyra hittautträningar vid Hjortgården.

INTRESSANT FÖR DIN SKOLA?

Kontakta oss på alingsas@hittaut.nu

Våra partners