Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en kod som består av en bokstav och ett tal mellan 1 - 150. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


SVårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointssläpp

Vi släpper checkponts vid starten den 26 maj. Vi kommer också att släppa ett antal checkpoints den 1 augusti.

Chekpointsbeskrivning

Våra partners