Nyheter

Snart dags för premiär för hittaut Åre

Hittaut Åres kartblad Hittaut Åres kartblad
Hittaut Åres kartblad
Snart har hittaut Åre premiär. 229 checkpoints fördelade på 9 områden väntar på att upptäckas!

Kartbladet kommer att delas ut till alla hushåll i kommunen onsdagen den 13 maj. Samma dag kommer det också bli möjligt att hämta kartbladet på något av våra utlämningsställen.

Kvarvarande snö fördröjer

Alla checkpoints kommer inte vara möjliga att ta under premiärdagen, då snö i terrängen gör det omöjligt att placera ut en del checkpoints. Mer information om vilka checkpoints som är utsatta kommer här på hemsidan.