Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. I terrängen är varje checkpoint markerad med en c:a en meter hög aluminiumstolpe. På stolpen finns den rosa HittaUt-dekalen, checkpointens nummer samt kodbokstäver, som du skall ange då du registrerar checkpointen på hemsidan eller i appen (OBS! Bilden visar inte korrekt kod för årets checkpoint.). 

checkkpointexempel

Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints är i regel mycket lätta och går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.

checkpointbeskrivning2021

Här finns checkpointbeskrivningen som PDF-fil:

Checkpoints nr 1-90


Checkpointsläpp 15 juni, 15 juli och 15 augusti

Vissa checkpoints sitter ute från säsongsstart den 14 maj och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering senare under säsongen. Dessa extrasläpp sker i år 15 juni, 15 juli och 15 augusti.

Alla checkpoints finns redan tryckta på papperskartan, men det framgår tydligt om markerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!

extrasläpp

Här finns checkpointbeskrivning för extrasläppen som PDF-fil:

Checkpoints nr 91-117


Koordinater

Våra partners