Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe med rosa hittautdekal och en bokstav (kod) som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen. 

I checkpointsbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto. Checkpointbeskrivning i PDF för utskrift

Checkpointbeskrivning alla HittaUt Eksjö 2022

Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till extra checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt senare under säsongen. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Det är tre planerade extrasläpp i HittaUt Eksjö 2022.

  • Eksjö (nr 1-60) - 24 april - 30 sept
  • Extrasläpp 1: Ränneborg (nr 61-75) 1 juni - 30 sept
  • Extrasläpp 2: SM-gölen (nr 76-88)  1 juli - 30 sept
  • Extrasläpp 3: Lundstorpsberget (nr 89-100) 1 aug - 30 sep

Koordinater

För dig som t ex håller på med geo-caching och vill leta dig fram till checkpoint via koordinater (lat/long) finns listor här nedan:

Koordinatlista alla checkpoints HIttaUt Eksjö 2022

GPX-fil alla checkpoints HittaUt Eksjö 2022

Våra partners