Nyheter

NU LOTTAR VI UT PRISER FÖR ÅRETS HITTA-UT I ESKILSTUNA, HÅLLSTA, STORA SUNDBY OCH ÄRLA

Den14 oktober börjar vi lotta ut priser bland alla registrerade besök och registreringar vid alla checkpoints som varit på plats perioden 19 juni-4 oktober.

I denna första lottning fördelas den helt dominerande mängden priser som kommer att vara fysiska priser eller presentkort.

Efter den 7 november lottas en mindre mängd priser ut för registreringar under perioden 15—31 oktober. Efter det stängs Hitta-Ut i Eskilstuna för 2021.

Stort tack till alla tusentals som besökt så många checkpoints. Vi är tillbaka med nya områden, en tidigare start och längre Hitta-Ut-period 2022.