Nyheter

Fler checkpoints ute i Eslöv och Stehag

Fler checkpoints ute Fler checkpoints ute
Nu har vi genomfört det första extrasläppet. Det innebär att det finns nya checkpoints utplacerade i Eslöv och i Stehag.

Karta med och checkpointsbeskrivning finns dels i appen och dels att skriva ut.

Karta Eslöv,   checkpointsbeskrivning

Karta Stehag,   checkpointbeskrivning

Skribent: Anne Udd