Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe eller plastskylt med rosa Hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.

Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. Ibland släpps en helt ny papperskarta vid checkpointsläpp. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!

Checkpointsen på Ålleberg släpps 1:a Juli.

Koordinater

Här finns alla checkpoints i en gpx-fil för den som vill ladda ner det till sin gps.

GPX fil


Falköping Östra

1   58.15402795 13.54946252

2   58.15451339 13.54690394

3   58.15199831 13.55356072

4   58.15283645 13.55601988

5   58.15610566 13.55291889

6   58.15691286 13.55363049

7   58.15661706 13.55819429

8   58.16052043 13.55451406

9   58.16190867 13.55104543

10   58.16176405 13.55213775

11   58.16189601 13.55379266

12   58.16142203 13.55791696

13   58.16147987 13.56116236

14   58.16170923 13.56404257

15   58.16414081 13.56190822

16   58.16536164 13.56764528

17   58.16691812 13.55857372

18   58.16754730 13.55660350

19   58.16704689 13.55299881

20   58.16338915 13.54848996

21   58.16748489 13.55109746

22   58.16836471 13.55162064

23   58.16990232 13.55055032

24   58.16971486 13.55610631

25   58.17247532 13.56462261

26   58.17300509 13.55083620

27   58.17130367 13.55952993

28   58.16829324 13.56367182

29   58.16733757 13.56633508

30   58.17006605 13.56484481

31   58.17385014 13.55545649

32   58.17489223 13.56150545

33   58.17640456 13.56417996

34   58.17722619 13.56218930

35   58.17184203 13.56636598

36   58.16437802 13.55320510

37   58.16411851 13.55554505

38   58.15956941 13.55519031

39   58.17487149 13.55321825

40   58.17196343 13.54802499


Falköping Nordvästra

41   58.18359634 13.54044836

42   58.18453434 13.54131133

43   58.18735482 13.54548072

44   58.18665593 13.54343215

45   58.18146030 13.54002028

46   58.18191380 13.54241254

47   58.18723022 13.54760243

48   58.18664705 13.54665672

49   58.18372797 13.54240835

50   58.18084879 13.54685799

51   58.18536480 13.54720842

52   58.18748972 13.54991531

53   58.18132117 13.55488473

54   58.18112046 13.55188618

55   58.17982703 13.54365570

56   58.17662033 13.55024292

57   58.17888328 13.55537069

58   58.17836818 13.54501113

59   58.18858222 13.55312783

60   58.18520334 13.55330324

61   58.18359292 13.55384760

62   58.18147006 13.54875300

63   58.17514906 13.54624581

64   58.18612946 13.55033877

65   58.17973679 13.53950119

66   58.18060188 13.54086972

67   58.18201065 13.53853310

68   58.18228446 13.54523274

69   58.18232456 13.54333042

70   58.18531580 13.54268963

71   58.18779139 13.54381025

72   58.18272781 13.54784663

73   58.18315488 13.55143745

74   58.18751984 13.55752129

75   58.18548506 13.55806704

76   58.18433184 13.54592260

77   58.18363609 13.54837627

78   58.18883499 13.54432549


Mösseberg

80   58.17209516 13.53057565

81   58.17216747 13.52854773

82   58.17418617 13.50871621

83   58.17807641 13.51716458

84   58.17679594 13.52305885

85   58.17486616 13.52059857

86   58.17356182 13.52176217

87   58.17708727 13.50963796

88   58.18301040 13.53099259

89   58.17430506 13.52509028

90   58.17105364 13.51013011

91   58.17921155 13.51223507

92   58.17353961 13.51775641

93   58.17403261 13.51102824

94   58.18745907 13.51637323

95   58.18438702 13.51002634

96   58.17220408 13.51299190

97   58.17206468 13.52012580

98   58.17769008 13.53223488

99   58.17927561 13.53465912

100   58.17930827 13.52859705

101   58.17964628 13.52391251

102   58.17716368 13.52561211

103   58.17454491 13.52730691

104   58.17519457 13.51603990

105   58.18141842 13.52009168

106   58.17703285 13.51259645

107   58.17738316 13.53366825

108   58.17896908 13.50532233

109   58.17729595 13.50616541

110   58.18060126 13.50765934

111   58.17936584 13.50779274

112   58.17388388 13.51433726

113   58.18050914 13.53635572

114   58.18588710 13.52969266

115   58.18763592 13.52162687

116   58.18466064 13.52394954

117   58.18182315 13.52443961

118   58.18301402 13.51535178

119   58.18480446 13.51485872

120   58.18249060 13.51877925

121   58.18191282 13.50989007

122   58.17502352 13.50703607


Ålleberg

130   58.13198767 13.59456889

131   58.12987558 13.59549013

132   58.13530810 13.61008561

133   58.13337994 13.61046133

134   58.13702525 13.59831180

135   58.14114912 13.60735072

136   58.13720190 13.60200676

137   58.14390835 13.60374424

138   58.14220999 13.60911846

139   58.14147433 13.59939570

140   58.12936247 13.60582905

141   58.14021172 13.60135626

142   58.13754812 13.60939450

143   58.14097281 13.60293422

144   58.14327698 13.60367467

145   58.13809229 13.59891192

146   58.13460290 13.59981833

147   58.13625153 13.61245642

148   58.12854385 13.60072089

149   58.12868046 13.59819131

150   58.13121409 13.59749314

151   58.14150664 13.60813176

152   58.13325836 13.59567285

153   58.13693256 13.60361984

154   58.12621779 13.59799005

155   58.14049125 13.60682859

156   58.13906787 13.60604593

157   58.13357957 13.59743327

158   58.13437332 13.59793196

159   58.13224974 13.59634176

160   58.14225680 13.60624745

161   58.13022549 13.60059891

162   58.12893922 13.59550151

163   58.14271547 13.60740677Våra partners