Checkpointsbeskrivning

På hittaut-kartan är checkpoints markerade med ett ordningsnummer och en ring. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till 1 meter hög. Alla stolpar har en hittaut-dekal, checkpointnummer och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du närmar dig checkpointen.

Checkpointssläpp

HittaUt Forshaga har 5 släpp av check-points:

  • 27 april, Huvudsläpp med 50 stolpar i Forshaga, 50 stolpar i Deje, samt 15 stolpar som du lämpligast besöker med cykel.
  • 14 maj, Extrasläpp Skivtjärn, 20 stolpar
  • 4 juni, Extrasläpp Nybacka, 20 stolpar
  • 2 juli, Extrasläpp Sisugården, 20 stolpar
  • 13 augusti, Extrasläpp Dejefors, 20 stolpar

Tabell med checkpointsbeskrivning

På kartan finns en tabell med alla checkpoints. Tabellen visar varje checkpoints ordningsnummer, placering, svårighetsgrad och om det är möjligt att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller cykel (titta efter hjulsymbolen). Sista rutan är till för dig att fylla i checkpointens bokstavskod.

Svårighetsgraden anges med färg:

 Grön = lätt. Kan nås med barnvagn, rullstol och cykel.

 Blå = lätt/medel. Kan sitta lite längre in från stigen.

 Röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.

 Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointsbeskrivning

Våra partners