Nyheter

Kartsläpp 15 maj; Checkpoint 101 flyttad

stolpe 101 flyttad stolpe 101 flyttad
15 maj släpper vi 15 nya stolpar i ett band över Forshaga. Notera att 101an är flyttad norrut till Norra Parkgatan. Placeringen är korrekt i appen. Ringen på papperskartan ligger ca 50 meter för långt söderut.