Nyheter

93 flyttad!

På grund av att gröna slalombacken håller på att byggas ut har vi varit tvungna att flytta stolpe nummer 93 några meter till östra sidan av vägen.

De har tagit ned skogen och ska också ändra på höjdkurverna i området där stolpen stod.

På webkartan är position uppdaterad!