Nyheter

Checkpoint nr 60 utgår - info ang nr 22 och 808

Då nr 60 försvinner fortare än vi hinner åtgärda har vi valt att ta bort den.

Då vi under längre tid haft problem med att nr 60 får fötter väljer vi nu att istället bjuda på denna kontrollen. Ni registrerar denna med kod S.

När det gäller nr 22 så undvik att passera genom tomtmarken söder om kontrollen då detta är privat område - tomtmark, olivgrön markering, är förbjudet område.

Nr 808 har flyttats någon meter så att det blir lättare att se koden!

Lycka till med alla andra checkpoints!