Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en stolpe, ungefär en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Svårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointssläpp

Våra 40 första checkpoints på området Grums/Ålviken finns tillgängliga.

Ytterligare 30 checkpoints finns i Borgvik, Liljedal och Sävsjön.

Den 7 juli klockan 13:00 släpps årets 10 sista checkpoints i Värmskog.

Chekpointsbeskrivning

Checkpointsbeskrivning Anghammar/Ålviken

angivelse_anghammar_alviken.PNG

Våra partners