Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en stolpe, ungefär en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Svårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointssläpp

Våra 39 första checkpoints på området Grums/Slottsbron finns tillgängliga från den 17:e maj.
Notera att stolpe 24 utgår
På grund av skadegörelse kan en checkpoint ibland försvinna, här listar vi vilka som har rapporterats som borta.

Ytterligare checkpoints kommer sedan släppas i följande områden

  • Liljedal - 19:e juni
  • Borgvik - 19:e juni
  • Värmskog - 4:e juli

CheckpointsbeskrivningVåra partners