Checkpointsbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe med rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointsbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointsbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = lätt 
  • blå = medel
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Dessutom finns Cykelcheckpoints som är gula i checkpointsbeskrivningen. Alla cykelcheckpoints är tillgänglighetsanpassade.

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointsbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator eller cykel. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointsbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto. Men givetvis kan du även skriva in bokstavskoden direkt i appen eller på hemsidan. :-)

Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointssläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Alla checkpoints på papperskartan sitter ute vid säsongsstart. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. 

Vi släpper nya checkpoints följande datum:

  • 13 juni
  • 7 augusti
  • 26 september

Följ oss på sociala medier för att få reda på var släppen sker!

Sociala Medier Hlm

Koordinater för alla checkpoints...

...kommer publiceras här när hittaut Hässleholm startar 9 maj.

Våra partners