Checkpoints

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe med rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointsbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen. Du kan även ladda ner alla checkpointbeskrivningar i PDF format genom att klicka här.

I checkpointsbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = lätt 
  • blå = medel
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Dessutom finns Cykelcheckpoints som är gula i checkpointsbeskrivningen. Alla cykelcheckpoints är tillgänglighetsanpassade.

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointsbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator eller cykel. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointsbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto. Men givetvis kan du även skriva in bokstavskoden direkt i appen eller på hemsidan. :-)

Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointssläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Alla checkpoints på papperskartan sitter ute vid säsongsstart. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. 

Utöver vid säsongsstart släpper vi nya checkpoints följande datum:

  • 13 juni
  • 8 augusti
  • 26 september

Följ oss på sociala medier för att få reda på var släppen sker!

Sociala Medier Hlm

Koordinater för alla checkpoints

Nedan finner ni olika alternativ för att ladda ner koordinaterna för alla checkpoints som finns ute just nu. Detta kan användas om du till exempel vill använda en handburen GPS istället för hittautappen eller kartan. Alternativen som finns att välja mellan är en färdig GPX-fil eller ett PDF dokument där du hittar longitud och latitud för alla checkpoints.

Lycka till!

GPX - filer

Koordinater GPX - Hässleholm 2020

Koordinater GPX - Vedema 2020

Koordinater GPX - Tyringe 2020

Koordinater GPX - Skyrup 2020

PDF - filer

Koordinater PDF - Hässleholm

Koordinater PDF - Vedema

Koordinater PDF - Tyringe

Koordinater PDF - Skyrup

Naturbild Hässleholm

Intressant info om Checkpoints

Karta Hässleholm

26 Vattentornet på galgbacken

Vattentornet byggdes 1912 på Galgbacken i vars närområde brottslingar fått plikta med döden både genom hängning och halshuggning. 1866 avrättades den siste, rånmördaren Jonas Magnus Borg.

55 Hässleholms gården

Från denna kontroll har vi fin vy över Hessleholms säteri numera kallat Hässleholmsgården. Efter felkalkyler i samband med sjösänkning av Finjasjön fick löjtnant Casper Ehrenborg 1919 lämna säteriet. Casper var även riksdagsman och bla initiativtagare till järnvägen Hässleholm – Markaryd.

68 Västra Björklunda

Här planeras ett nytt bostadsområde med förskola, gruppbostad och privatboende. ”Suregrop” som passerar 50 meter österut grävdes i mitten på 1890-talet i samband med Finjasjöns sänkning. Diket började vid Björksäters parkering.


Karta Hovdala

103 Brända asken

Här kan man genom stenmurarna och en gammal fägata se spåren av torpet Stora Säljalt där många trätofflor täljts fram. Blixten slog ner i vårdträdet (en ask) 1911 varvid husen brann ned och inte återuppbyggdes. Hundslingan passerar här. 500 meter västerut ligger Tostarpsgårdens natursköna camping.

121 Äspets gamla skola och vulkan

Strax norr om kontrollen ses Espets gamla skola som stod klar 1878. Den tog 13 år att bygga på mark som skänkts av Hovdala. Bygganden tog 13 år att bygga och inrymde såväl lärarbostad, småskola, folkskola och i källaren lärarens ko. Från 1918 fanns på platsen även Brönnestads Sparbank. 1956 togs Tormestorps nuvarande skola i bruk. Direkt söder om platsen finns informationsskylt om rester från en vulkan.

128 Boketorp

En av fyra byggnader från hantverksbyn Broslätt som fortfarande finns kvar. Här finns vattenutkast och toaletter. I hembygdsparken i Hässleholm vid kontroll 42 finns Smedstorpet som 1947 flyttades från Broslätt.

112 Stora Sjödala

Här fann två värnpliktiga från P2 år 1986 grytor från 1600-talet, kanske nedgrävda under dansk/svenska gränsstrider? Längs västra sidan av sjön syns fortfarande gatt och skjutvallar där militären sköt ned mot sjön. Ytterligare 400 meter söderut låg Lilla Sjödala där det idag finns rastplats för Hovslingans hästar och ryttare.

113 Lörup

200 m norröver låg Tormestorps IF:s klubbstuga 1963 till 1985 där årligen stora valborgsmässobål eldades. Ytterligare närmre kontrollen låg ”Nils Pers” gård som efter att 1960 varit en ödegård rustades upp och togs över av Hässleholms scoutkår. Platsen tillhörde Lörups by som omfattade ett 10-tal familjers bostäder med eget byalag och ålderman. Nere vid rastplatsen 300 m österut ligger Skada-källan där även Löttestenen fanns. En päronformad sten på över 100 kg som användes för kraftprov bland ungdomarna.

106 Nybo, fd handgranatsbana

400 m österut låg gården Nybo som så sent som på 30-talet uppförde nya byggnader vars sista länga stod kvar in på 2010-talet. 200 m österut har många värnpliktiga genom åren kastat skarpa handgranater under stor nervositet.

107 Bokholmen

Här låg torpet Bokholmen strax utanför övningsfältet och nuvarande Hovdala naturområde.

117 Infarten Hovdala naturområde

Här låg Tormestorps IF:s idrottsplats ”Åvallen”.

119 Elestorp

Redan 1470 bodde det människor i byn Elestorp. Byn bestod som mest av tre gårdar. Ett bebott boningshus stod kvar till cirka 1945. På platsen går att finna en fägata och en informationsskylt. Här finns idag rastbord och vandringsleder passerar. Cirka 100 m norrut ute i ljungen finns en offersten.

116 Hovdala åns mynning

Hovdalaån har numera en grävd sträckning. Den gamla åfåran ringlade sig fram längre västerut över fälten. I Solhemsdungen (fd Store Råå), direkt öster om bron, passerar flera vandringsleder och finns fina spår för MTB-cykling. Ruinen efter Fiskarhuset finns kvar i västra kanten av dungen. Här bodde slottets fiskare sedan 1700-talet vilka i arrendet även hade att ro bud åt Ehrenborgska familjen över sjön.

104 Lergravhusen

Vid kontrollen låg tidigare torpet Lergravhusen med koppling till en lertäkt för tegelbruket, ca 500 m i nordlig riktning. Via pråm fördes teglet upp längs Hovdalaån till byggen vid slottet. Torpbyggnaden fanns kvar under militärens tid och kallades då radiostugan efter att Hässleholms radioklubb cirka 1960 köpte det som klubbstuga. På platsen startar även Hovdala naturområdes ridleder.

Här låg tidigare torpet Lergravhusen med koppling till en lertäkt för tegelbruket, ca 500 m i nordlig riktning. Via pråm fördes teglet upp längs Hovdalaån till byggen vid slottet. Torpbyggnaden fanns kvar under militärens tid och kallades då. På platsen startar även Hovdala naturområdes ridleder.

61 Mölleröds kungsgård

Beate Huitfeldt (1554-1626) – hovmästarinna till drottningen av Danmark – och maken Knud Ulfeldt uppförde slottet i Mölleröd kring 1580. Den viktiga landsvägen passerade förbi och bron över Almaån spelade en stor roll. Beate vårdade som änka en del av de barn som kung Christian IV hade. Kungen var stamgäst på kungsgården när han anlade Kristianstad. Under skånska kriget sprängdes bron och brändes borgen (1678). Mölleröd drogs in till Kronan 1680, blev kungsgård och senare ryttmästarboställe åt Norra Skånska kavalleriregementet. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i början av 1800-talet. På gårdsplanen finns en minnessten över Johan Christopher Toll, Skånes sista generalguvernör, som föddes på Mölleröds kungsgård.  

Klicka här för att läsa mer! 

Våra partners