arrangera hittaut?


hittaut säljfolder.PNG

Vad är hittaut? 

Hittaut är ett hälso- och friskvårdsprojekt som syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra orienteringskartor för boende inom ett särskilt geografiskt område. Kartorna ska inkludera närområdet för att ge alla möjlighet att på ett enkelt sätt ta sig ut, hitta ut. På kartan finns särskilda platser utmärkta, checkpoints, och med hjälp av kartan ska deltagarna hitta dessa. Att leta efter checkpoints ger ett spänningsmoment som uppskattas av deltagarna. Det finns enklare checkpoints i det absoluta (ofta stadsnära) närområdet samt lite svårare checkpoints (i terrängen) en bit bort. Det ska finnas checkpoints för alla, även för de med funktionshinder eller för de som vill kunna ta checkpointsen med barnvagn.

vad är hittaut.png


Fördelarna med att arrangera hittaut

Utökad klubbkassa
Hittaut genererar ett ekonomiskt överskott. En framgångsfaktor för ett lyckat ekonomiskt utfall är att etablera ett flerårssamarbete med den offentliga sektorn på orten.

Nya medlemmar
Genom hittaut når föreningen ut till fler på orten och möjligheten att få fler medlemmar få. Att genomföra nybörjarkurs eller hittautträningar är två sätt att få hittautaren närmare föreningen. 

Ökat medialt intresse för sporten
Hittaut lyfter fram sporten och synliggör den i media. Inte sällan skrivs journalistiska artiklar om ”hittaut:are” i lokala media. 

Klubbens varumärke stärks
Hittaut ger ett utökat antal kontakter med näringsliv, partners och sponsorer. Inte minst inom offentlig sektor. Ofta stödjer kommun och/eller landsting satsningen.  

Kontaktnätet med näringsliv, partners och sponsorer ger också en starkare förening. Det är generellt svårt att finna sponsorer till orienteringsrörelsen medan det till Hittaut är betydligt lättare. 

Ny alternativt uppdaterad stadskarta för klubben och skolor
Om det inte finns en stadskarta sedan tidigare eller om den inte är fullständig hjälper hittaut till att få fram en karta över hela staden med omkringliggande skogsområden. En bra stadskarta har stort värde för klubbens befintliga verksamhet samt för skolor.

· Genererar mer motion för orten och bidrar till folkhälsan
Mätningar som gjorts visar att hittaut genererar mycket motion till orten. Omkring 3-10% av befolkningen aktiverar sig.
Historik
Idén med hittaut föddes hösten 2007 av IK Hakarpspojkarna i Huskvarna utanför Jönköping. 1996 tog klubben fram en orienteringskarta för Huskvarna, en karta som finansierades med lokala sponsorer och delades ut till alla hushåll som fanns på kartan. Skillnaden mot dagens hittaut-karta var att det inte fanns några tryckta checkpoints som uppmuntrade till att faktisk använda kartan. Istället ansågs projektet slutfört i och med att kartan var utdelad.

Drygt tio år sedan var det några i klubben som tyckte att denna idé skulle kunna utvecklas och att kartan också skulle omfatta Jönköping. Efter att idén stötts och blötts blev till slut projektet verklighet i och med att kartan delades ut till 40 000 hushåll i Jönköping/Huskvarna i september 2008.

Redan i oktober samma år hade övriga orienterare i Sverige fått upp ögonen för projektet och på den årliga svenska orienteringsgalan belönades hittaut med utmärkelsen "Årets offensiva satsning". Detta gjorde att Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och flera andra svenska orienteringsklubbar blev intresserade av projektet.

Härifrån till idag har allt gått väldigt fort och hittaut har vuxit långt utanför Huskvarnas gränser. Tills 2017 var O-Ringen AB ansvariga för satsningen men sen årsskiftet drivs numera hittaut av Svenska Orienteringsförbundet (SOFT).  SOFT utvecklar hittaut tillsammans med orienteringsklubbarna och dess ideella klubbmedlemmar för att deltagare och samarbetspartners ska få en friskvårdssatsning i världsklass och av högsta kvalitet.