Checkpointsbeskrivningar

Checkpointbeskrivning:

cph besk

cph besk vatten

cphbesk flyg

Lekeryd besk

cph bask tahe

cph-bondb

Cybercom-släppet:

cphbesk cybersläpp

Partnersläppet:

cphbesk partner

De som är markerade med ett hjul går bra att ta med barnvagn eller rullstol.


GPS-Koordinater

Checkpoint 1:  57,782  14,1763

Checkpoint 2:  57,7822  14,171

Checkpoint 3:  57,7885  14,2787

Checkpoint 4:  57,7844  14,2305

Checkpoint 5:  57,7813  14,218

Checkpoint 6:  57,7414  14,1676

Checkpoint 7:  57,7898  14,2755

Checkpoint 8:  57,7736  14,3072

Checkpoint 9:  57,794  14,2722

Checkpoint 10:  57,7774  14,1749

Checkpoint 11:  57,7823  14,2215

Checkpoint 12:  57,7811  14,1608

Checkpoint 13:  57,7818  14,1774

Checkpoint 14:  57,7444  14,2439

Checkpoint 15:  57,7658  14,2103

Checkpoint 16:  57,7238  14,2194

Checkpoint 17:  57,7616  14,3018

Checkpoint 18:  57,7027  14,0841

Checkpoint 19:  57,6995  14,0743

Checkpoint 20:  57,7747  14,2917

Checkpoint 21:  57,7713  14,2934

Checkpoint 22:  57,7698  14,3064

Checkpoint 23:  57,7667  14,2977

Checkpoint 24:  57,7592  14,2054

Checkpoint 25:  57,7399  14,2438

Checkpoint 26:  57,7368  14,2283

Checkpoint 27:  57,7319  14,217

Checkpoint 28:  57,731  14,2351

Checkpoint 29:  57,7123  14,066

Checkpoint 30:  57,7085  14,0683

Checkpoint 31:  57,6983  14,08

Checkpoint 32:  57,6967  14,0711

Checkpoint 33:  57,6939  14,0767

Checkpoint 34:  57,7545  14,1931

Checkpoint 35:  57,7614  14,2042

Checkpoint 36:  57,7695  14,2837

Checkpoint 37:  57,7516  14,2066

Checkpoint 38:  57,761  14,2959

Checkpoint 39:  57,7409  14,222

Checkpoint 40:  57,7379  14,2244

Checkpoint 41:  57,7362  14,2421

Checkpoint 42:  57,7281  14,2235

Checkpoint 43:  57,7223  14,2238

Checkpoint 44:  57,7159  14,0823

Checkpoint 45:  57,711  14,0728

Checkpoint 46:  57,6999  14,0613

Checkpoint 47:  57,6999  14,0698

Checkpoint 48:  57,6934  14,0636

Checkpoint 49:  57,7635  14,2987

Checkpoint 50:  57,7616  14,3059

Checkpoint 51:  57,735  14,2329

Checkpoint 52:  57,7306  14,2225

Checkpoint 53:  57,7244  14,2148

Checkpoint 54:  57,7132  14,0787

Checkpoint 55:  57,7029  14,0658

Checkpoint 56:  57,8623  14,3181

Checkpoint 57:  57,8586  14,3077

Checkpoint 58:  57,8569  14,3247

Checkpoint 59:  57,8552  14,3114

Checkpoint 60:  57,8529  14,3211

Checkpoint 61:  57,8589  14,3171

Checkpoint 62:  57,8581  14,3207

Checkpoint 63:  57,8568  14,3088

Checkpoint 64:  57,8548  14,3168

Checkpoint 65:  57,8545  14,3247

Checkpoint 66:  57,8565  14,3144

Checkpoint 67:  57,8564  14,3196

Checkpoint 68:  57,8552  14,3219

Checkpoint 69:  57,8515  14,315

Checkpoint 70:  57,7011  14,3181

Checkpoint 71:  57,6959  14,3163

Checkpoint 72:  57,6878  14,3235

Checkpoint 73:  57,6991  14,3214

Checkpoint 74:  57,6965  14,3308

Checkpoint 75:  57,6913  14,322

Checkpoint 76:  57,6853  14,3225

Checkpoint 77:  57,6968  14,3195

Checkpoint 78:  57,6942  14,3284

Checkpoint 79:  57,6905  14,317

Checkpoint 80:  57,6848  14,3263

Checkpoint 81:  57,6907  14,3304

Checkpoint 82:  57,688  14,3172

Checkpoint 83:  57,6864  14,3153

Checkpoint 84:  57,6824  14,3256

Checkpoint 85:  57,9935  14,4268

Checkpoint 86:  57,9914  14,4123

Checkpoint 87:  57,9971  14,4285

Checkpoint 88:  57,996  14,4247

Checkpoint 89:  57,9951  14,4239

Checkpoint 90:  57,994  14,4215

Checkpoint 91:  57,9901  14,4129

Checkpoint 92:  57,9875  14,4073

Checkpoint 93:  57,9919  14,4195

Checkpoint 94:  57,9918  14,4214

Checkpoint 95:  57,9904  14,417

Checkpoint 96:  57,9876  14,404

Checkpoint 97:  57,987  14,4078

Checkpoint 98:  57,9929  14,4233

Checkpoint 99:  57,9927  14,4217

Checkpoint 101:  57,7707  14,1276

Checkpoint 102:  57,7686  14,1175

Checkpoint 103:  57,7604  14,1237

Checkpoint 104:  57,7687  14,1296

Checkpoint 105:  57,7621  14,1269

Checkpoint 106:  57,7601  14,1167

Checkpoint 107:  57,7566  14,1185

Checkpoint 108:  57,7561  14,1255

Checkpoint 109:  57,7693  14,1217

Checkpoint 110:  57,7644  14,1306

Checkpoint 111:  57,7578  14,1234

Checkpoint 112:  57,7549  14,1227

Checkpoint 113:  57,7659  14,1219

Checkpoint 114:  57,7535  14,1196

Checkpoint 115:  57,7519  14,1167

Checkpoint 116:  57,7436  14,0463

Checkpoint 117:  57,7304  14,0593

Checkpoint 118:  57,7289  14,0717

Checkpoint 119:  57,7396  14,0471

Checkpoint 120:  57,7352  14,061

Checkpoint 121:  57,7324  14,0611

Checkpoint 122:  57,7268  14,0694

Checkpoint 123:  57,7354  14,0717

Checkpoint 124:  57,7327  14,0764

Checkpoint 125:  57,738  14,0751

Checkpoint 126:  57,7347  14,0555

Checkpoint 127:  57,7432  14,0506

Checkpoint 128:  57,7294  14,0508

Checkpoint 129:  57,7269  14,0552

Checkpoint 130:  57,7292  14,0619

Checkpoint 131:  57,7716  14,4284

Checkpoint 132:  57,7622  14,4209

Checkpoint 133:  57,7779  14,4256

Checkpoint 134:  57,7646  14,4232

Checkpoint 135:  57,765  14,4189

Checkpoint 136:  57,7688  14,4249

Checkpoint 137:  57,7683  14,4293

Checkpoint 138:  57,779  14,4256

Checkpoint 139:  57,7657  14,4347

Checkpoint 140:  57,7694  14,4359

Checkpoint 141:  57,7702  14,4273

Checkpoint 142:  57,7783  14,4196

Checkpoint 143:  57,7767  14,4204

Checkpoint 144:  57,7641  14,4325

Checkpoint 145:  57,7681  14,4354

Checkpoint 146:  57,6716  14,1223

Checkpoint 147:  57,6709  14,1281

Checkpoint 148:  57,6639  14,1273

Checkpoint 149:  57,6689  14,1445

Checkpoint 150:  57,6668  14,1472

Checkpoint 151:  57,6633  14,1197

Checkpoint 152:  57,6725  14,1199

Checkpoint 153:  57,6703  14,1312

Checkpoint 154:  57,6671  14,1249

Checkpoint 155:  57,664  14,1492

Checkpoint 156:  57,6639  14,1135

Checkpoint 157:  57,667  14,1508

Checkpoint 158:  57,6663  14,1187

Checkpoint 159:  57,661  14,149

Checkpoint 160:  57,6719  14,1325

Checkpoint 161:  57,7677  14,2565

Checkpoint 162:  57,7656  14,2642

Checkpoint 163:  57,7648  14,2413

Checkpoint 164:  57,7617  14,2441

Checkpoint 165:  57,7602  14,2634

Checkpoint 166:  57,7567  14,2362

Checkpoint 167:  57,7512  14,2518

Checkpoint 168:  57,7701  14,2437

Checkpoint 169:  57,7632  14,2367

Checkpoint 170:  57,7616  14,2683

Checkpoint 171:  57,7533  14,2367

Checkpoint 172:  57,7522  14,2456

Checkpoint 173:  57,7742  14,2449

Checkpoint 174:  57,7696  14,2396

Checkpoint 175  57,759  14,269

Checkpoint 176:  57,8083  14,282

Checkpoint 177:  57,8063  14,2847

Checkpoint 178:  57,8079  14,2857

Checkpoint 179:  57,8122  14,2809

Checkpoint 180:  57,8203  14,2753

Checkpoint 181:  57,8058  14,2961

Checkpoint 182:  57,7941  14,2844

Checkpoint 183:  57,7992  14,2923

Checkpoint 184:  57,8008  14,287

Checkpoint 185:  57,8047  14,2808

Checkpoint 186:  57,8109  14,3005

Checkpoint 187:  57,8152  14,2809

Checkpoint 188:  57,8241  14,2857

Checkpoint 189:  57,8037  14,3036

Checkpoint 190:  57,8053  14,3007

Checkpoint 191:  57,8084  14,2989

Checkpoint 192:  57,8154  14,2842

Checkpoint 193:  57,8205  14,2783

Checkpoint 194:  57,8226  14,296

Checkpoint 195:  57,7994  14,2991

Checkpoint 196:  57,8116  14,3084

Checkpoint 197:  57,817  14,2836

Checkpoint 198:  57,8188  14,2809

Checkpoint 199:  57,8189  14,2769

Checkpoint 200:  57,8093  14,3124

Checkpoint 201:  57,8097  14,2844

Checkpoint 202:  57,8127  14,2814

Checkpoint 203:  57,8143  14,2808

Checkpoint 204:  57,8128  14,2861

Checkpoint 205:  57,8118  14,2878

Checkpoint 206:  57,8099  14,2865

Checkpoint 207:  57,8087  14,2851

Checkpoint 208:  57,8067  14,2856

Checkpoint 209:  57,8059  14,2876

Checkpoint 210:  57,8045  14,2874

Checkpoint 211:  57,8037  14,2852

Checkpoint 212:  57,8052  14,2837

Checkpoint 213:  57,8065  14,2827

Våra partners