Nyheter

Snart dags för nya checkpoints: Cykelslinga med kulturhistoriskt tema!

Svensknabben_kägelbanan.jpg Svensknabben_kägelbanan.jpg
Kägelbanan på Svensknabben
Den första juni kommer 20 nya checkpoints att släppas, de kommer att vara numrerade från 71 - 90.


Det som är unikt med detta släpp är att checkpointarna är utvalda av Kalmar kommun ihop med Kalmar länsmuséum och att de alla har ett kulturhistoriskt tema. Checkpointarna är utvalda så att de kan tas via cykel och lämplig cykelväg är inritad på kartan, slingan är markerad med en lilastreckad linje.För att se om en checkpoint har extra information kopplad till sig ska man leta efter ett utropstecken omgivet av en ring. Ringen med utropstecknet visas då man väljer en checkpoint i appen eller på hemsidan. Nedan visas hur det tex ser ut för checkpoint #35.


Extra information på checkpoint

Exempelvis visar den översta bilden kägelbanan på Svensknabben där checkpoint #79 kommer att finnas från 1/6. Platsen beskrivs enligt:

"Den 4 juni 1920 kom den engelska flottan på besök till Kalmar. Den lyxiga middagen för officerarna hölls här på Svensknabben hos familjen Jeansson. Här i kägelbanan kunde de inbjudna roa sig med ett kägelspel som är ungefär som bowling.

Skribent: Olle Björneld