Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns checkpoints utmarkerade. I terrängen är de markerade med e aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är klistrad på en befintlig stolpe , hus eller annat.

Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram.
Varje månad junim till och med oktober släpper vi nya checkpoints på hemsidan. Det kan även bli ett Extra-släpp under hösten. Du kan antingen skriva ut den nya kartan som vi lägger upp, eller rita in dem på din egen hittaut-karta om de är på samma område.

Checkpoint nr 100 och hittaut-träning

Stigmännen Karlshamns orienteringsklubb kommer under året att vid vissa tillfällen ge möjlighet att ta checkpoint nr 100. När och hur kommer att presenteras på hittaut.nu/karlshamn

Det kommer att finnas många möjligheter att ta checkpoint nr 100!


På hittaut-träningarna finns checkpoint nummer 100! Det är endast vid nedanstående tillfällen och tider som nummer 100 kan tas – vill du ta alla checkpoints så se till att dyka upp!

  • tillfällen presenteras under året...

Svårighetsnivåer

 Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointsläpp - Nya checkpoints

  • Juni
  • Juli
  • Augusti
  • September
  • Oktober

PDF-fil för utskrift publiceras som nyhet här på sidan vid midnatt natten mot den 1:e varje månad

Checkpointbeskrivning


Chp Karlshamn 1

Chp 2

Chp3

Chp 4

Chp 5

Chp 6


Våra partners