Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns 142 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med e aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är klistrad på en befintlig stolpe , hus eller annat.

Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram.
Varje månad fr o m juli 2020 till och med oktober släpper vi 10 nya checkpoints på hemsidan. Det kan även bli ett Extra-släpp under hösten. Du kan antingen skriva ut den nya kartan som vi lägger upp, eller rita in dem på din egen hittaut-karta.

Checkpoint nr 100 och hittaut-träning

Stigmännen Karlshamns orienteringsklubb kommer under året att vid vissa tillfällen ge möjlighet att ta checkpoint nr 100. När och hur kommer att presenteras på hittaut.nu/karlshamn

Det kommer att finnas många möjligheter att ta checkpoint nr 100!


På hittaut-träningarna finns checkpoint nummer 100! Det är endast vid nedanstående tillfällen och tider som nummer 100 kan tas – vill du ta alla checkpoints så se till att dyka upp!

  • tillfällen presenteras under året...

Svårighetsnivåer

 Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointsläpp - Nya checkpoints

  • Juli
  • Augusti
  • September
  • Oktober

PDF-fil för utskrift publiceras som nyhet här på sidan vid midnatt natten mot den 1:e varje månad

Checkpointbeskrivning

Chp Karlshamn2019

BeskrivningSvarighet.png


Chp Karlshamn2019

Chp Karlshamn2019

Chp Karlshamn2019

Våra partners