Info om checkpoints

Under Guldjakten är alla checkpoints gula oavsett svårighetsgrad


----

Checkpoint levels - Katrineholm

Grön = Mycket lätt checkpoint i direkt anslutning till stig eller väg. De flesta av våra gröna checkpoints kan nås med cykel, barnvagn och rullstol.

Blå = Lätt checkpoint några meter från stig eller väg.

Röd = Medelsvår checkpoint i terrängen i närheten av stig eller väg.

Svart = Svår checkpoint i terrängen. Kompassgång rekommenderas!

Sörmland Vatten - Annons 2021


Läs mer

Checkpointbeskrivning

Checkpoinsbeskrivning för Katrineholm och Julita 2021 (Google Drive)


Välj flik i dokumentet för att visa våra olika områden:

Hittaut Katrineholm:

 1. Katrineholm (1-100)
 2. Valla (101-120)
 3. Guldjakten Katrineholm (201-250)

  Hittaut Julita:

 4. Julita (121-150) 
 5. Bie (161-180)
 6. Guldjakten Julita (181-200)
 7. Hittaut på landet i Västra Sörmland (prel. lansering 2021-06-01)


Vid alla checkpoints finns en hittaut-dekal samt:
 • Dekal med checkpoint-nummer.
 • Dekal med kodbokstav, som du registrerar för att vara med och tävla.

Alla checkpoints är markerade med antingen en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom att en hittaut-dekal sitter på en befintlig stolpe eller liknande.


Checkpoint-stolpe

Våra partners