Info om checkpoints

Under Hittaut Julkalender 2020 är alla checkpoints julröda, oavsett svårighetsgrad.


----

Checkpoint levels - Katrineholm

Grön = Mycket lätt checkpoint i direkt anslutning till stig eller väg. De flesta av våra gröna checkpoints kan nås med cykel, barnvagn och rullstol.

Blå = Lätt checkpoint några meter från stig eller väg.

Röd = Medelsvår checkpoint i terrängen i närheten av stig eller väg.

Svart = Svår checkpoint i terrängen. Kompassgång rekommenderas!

Checkpointbeskrivning

Vid alla checkpoints finns en hittaut-dekal samt:
  • Dekal med checkpoint-nummer.
  • Dekal med kodbokstav, som du registrerar för att vara med och tävla.

Alla checkpoints är markerade med antingen en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom att en hittaut-dekal sitter på en befintlig stolpe eller liknande.


Checkpoint-stolpe

Checkpointbeskrivningar som PDF

[erbjuds ej för Hittaut Julkalender 2020]

OBS! PDF-filer öppnas bäst med Acrobat Reader, som kan laddas ner här, gratis.

Våra partners