Info om checkpoints

 Grön = Mycket lätt checkpoint i direkt anslutning till stig eller väg. De flesta av våra gröna checkpoints kan nås med cykel, barnvagn och rullstol.

Blå = Lätt checkpoint några meter från stig eller väg.

 Röd = Medelsvår checkpoint i terrängen i närheten av stig eller väg.

 Svart = Svår checkpoint i terrängen. Kompassgång rekommenderas!

Checkpoint levels - Katrineholm

Checkpointsbeskrivning

Vid alla checkpoints finns en hittaut-dekal samt:
  • Dekal med checkpoint-nummer.
  • Dekal med kodbokstav, som du registrerar för att vara med och tävla.

Alla checkpoints är markerade med antingen en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom att en hittaut-dekal sitter på en befintlig stolpe eller liknande.


Checkpoint-stolpe

Checkpointbeskrivningar som PDF

Kartor från våra Hittaut-träningar 2019

Vid två tillfällen under 2019 har vi släppt 10+10 extra checkpoints i samband med öppna orienteringsträningar med Katrineholms OK:

Torsdag 13 juni ”Hittaut-träning” kl. 17-19, Värmbols IP.

Tisdag 10 september ”Hittaut-träning” kl. 17-19, Forssjö IP.

Efter respektive träning är dessa 10+10 checkpoints tillgängliga via den digitala kartan till och med 3 november.

Här finns också PDF-kartor för nedladdning och utskrift:

Checkpoint 101-110 (Krämbol).pdf

Checkpoint 111-120 (Forssjö).pdf

Våra partners