Checkpointsbeskrivning

På hittaut-kartan är checkpoints markerade med ett ordningsnummer och en ring. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till 1 meter hög. Alla stolpar har en hittaut-dekal, checkpointnummer och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du närmar dig checkpointen. GPX-fil och koordinater finner du längst ned på sidan.

Tabell med checkpointsbeskrivning

På kartan finns en tabell med alla checkpoints. Tabellen visar varje checkpoints ordningsnummer, placering, svårighetsgrad och om det är möjligt att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller cykel (titta efter hjulsymbolen). Sista rutan är till för dig att fylla i checkpointens bokstavskod. 

1 Grön Ja Stigkorsning

2 Grön Ja Stigförgrening

3 Grön Ja Stigförgrening

4 Grön Ja Stigförgrening

5 Grön Ja Stig/vägförgrening

6 Grön Ja Stigförgrening

7 Grön Ja Stig/vägförgrening

8 Grön Ja Väg/kraftledningskorsning

9 Grön Ja Stigförgrening

10 Grön Ja Glänta

11 Blå Ja Brunn

12 Blå Ja Stigförgrening

13 Blå Nej Vattenhål

14 Blå Ja Stigförgrening

15 Blå Nej Stig/dikeskorsning

16 Blå Nej Stigförgrening

17 Blå Nej Stig/dikeskorsning

18 Blå Nej Dikeskrök

19 Blå Nej Kraftledningsstolpe

20 Blå Ja Dikesförgrening

21 Röd Nej Kolbotten

22 Röd Nej Punkthöjd

23 Röd Nej Höjd

24 Röd Nej Brunn

25 Röd Nej Punkthöjd

26 Röd Nej Höjd

27 Röd Nej Punkthöjd

28 Röd Nej Sänka

29 Röd Nej Dikesslut

30 Röd Nej Brunn

31 Svart Nej Sänka

32 Svart Nej Sänka

33 Svart Nej Grop

34 Svart Nej Dikesförgrening

35 Svart Nej Sänka

36 Svart Nej Sänka

37 Svart Nej Sänka

38 Svart Nej Dikeskrök

39 Svart Nej Sänka

40 Svart Nej Sänka

Här finns denna för nedladdning som en PDF fil


Svårighetsgraden anges med färg:

 Grön = lätt. Kan nås med barnvagn, rullstol och cykel.

 Blå = lätt/medel. Kan sitta lite längre in från stigen.

 Röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.

 Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointssläpp

Koordinater och gps

Våra partners