Här finns kartan

Här kan du hämta kartan gratis:

Apoteket Kronan, Frykstastugan och Biblioteket

PDF för egen utskrift

Hitta UT kartan/kontrollbeskrivning på cykel, HÄR

Hitta UT kartan/kontrollbeskrivning till fots, HÄR

CP 45 på cykelkartan är beskriven som ett träd men tyvärr är det bara en stubbe kvar då det tydligen inte var så friskt.

Våra partners