Checkpointbeskrivning

På Hittaut-kartan finns totalt 76 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en Hittaut-dekal ihop med checkpoint-numret och en tvåbokstavskod.

Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt,  ex nära stig
  • blå = lätt,  kan sitta lite längre från stigen 
  • röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen
  • svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.

Checkpointsläpp

Checkpoints på Cykelkarta Kungälv-Romelanda släpps 1 maj 2022 (nr 16-30). 

Övriga checkpoints släpps 1 april 2022 (nr 1-15 och 31-76).

Koordinater för Hittaut 2022

Checkpointbeskrivning

CHP-beskrivning_1-10_Kungälv_2022.png

CHP-beskrivning_11-15_Kungälv_2022.pngCHP-beskrivning_16-30_Kungälv_2022.pngCHP-beskrivning_31-40_Kungälv_2022.pngCHP-beskrivning_41-52_Kungälv_2022.pngCHP-beskrivning_53-64_Kungälv_2022.pngCHP-beskrivning_65-76_Kungälv_2022_.png

Våra partners