Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns 60 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittaut-dekal ihop med checkpoint-numret och en tvåbokstavskod.

Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram.

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, ex nära stig

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointsläpp

2020 släpps alla kontroller samtidigt.

Koordinater för Hittaut 2020

Checkpointbeskrivning

Checkpointsbeskrivningar Kungälv 2020

Våra partners