Checkpointbeskrivning

På Hittaut-kartan finns totalt 82 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en Hittaut-dekal ihop med checkpoint-numret och en tvåbokstavskod.

Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram.

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, ex nära stig

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointsläpp

Checkpoints i områdena Diseröd och Bottenstugan släpps 1 maj 2021 (nr 65-82). 

Övriga checkpoints släpps 1 april 2021 (nr 1-64).

Koordinater för Hittaut 2021

Checkpointbeskrivning

CHP-beskrivning Kungälv 1-20

CHP-beskrivning Kungälv 21-27

CHP-beskrivning Kungälv 28-47

CHP-beskrivning Kungälv 48-57

CHP-beskrivning Kungälv 58-64

CHP-beskrivning Kungälv 65-72

CHP-beskrivning Kungälv 73-82

Våra partners