Checkpointsbeskrivningar

På hittaut-kartan finns 60 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittaut-dekal ihop med checkpoint-numret och en tvåbokstavskod.

Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram.
18:e augusti släpper vi 10 st nya checkpoints på hemsidan. Dom är redan markerade på kartan men kommer inte att finnas i skogen förrän augusti.

Svårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointsläpp

  • 18:e augusti: Guddehjälm nummer 51-55
  • 18:e augusti: Tvibotten nummer 56-60

Koordinater för Hittaut 2019

Checkpointbeskrivning

Våra partners