Checkpointsbeskrivningar

På hittaut-kartan finns 60 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittaut-dekal ihop med checkpoint-numret och en tvåbokstavskod.

Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram.
1:e juli och 1:e augusti släpper vi 5 nya checkpoints på hemsidan. Dom är redan markerade på kartan men kommer inte att finnas i skogen förrän juli respektive augusti.

Svårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointsläpp

  • 1:e juli: Olseröd nummer 51-55
  • 1:e augusti: Tvibotten nummer 56-60

Koordinater för Hittaut 2018

Checkpointbeskrivning

Checkpointsbeskrivningar 1-25


Checkpointbeskrivningar 26-50


Checkpointbeskrivningar 51-60Våra partners