Checkpointsbeskrivning

Svårighetsgrader och färger

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe med rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointsbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointsbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = lätt 
  • blå = medel
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointsbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointsbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.

Försvunnen checkpoint

Har en checkpoint försvunnit eller har du hittat ett fel på en checkpoint? Hör gärna av dig till oss: linkoping@hittaut.nu

Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointssläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointssläpp så missar du inga nya checkpoints!

Checkpointbeskrivningar för utskrift


Bilder på checkpoints

CHP34-plast-utankod-mindre.pngCHP44-aluminium-utankod-mindre.png


Allemansrätten - Att tänka på!

Hittaut-Olstorp-chp97-103.png

Våra partners