Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe med rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.

Checkpointbeskrivning Pildammsstråket

Checkpointbeskrivning  Oxie

Checkpointbeskrivning  Husie

Checkpointsläpp

120 checkpoints släpps vid säsongsstart och går att registrera på en gång den 17 maj, sedan tillkommer det 30 checkpoints vid vårt andra checkpointsläpp den 2 augusti. 

Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering.

chp
Foto: Johan Bävman

Våra partners