Friskvårdsutmaningen/ Skolutmaningen

Företag

Skapa förutsättningar för pigga och sunda medarbetare genom att använda Hittaut som friskvårdsaktivitet på ditt företag. Samla checkpoints tillsammans på företaget och jämför er med ortens övriga företag. Hittaut aktiverar både kropp och knopp. Alla kan delta, oavsett tidigare orienteringserfarenheter eller vilken nivå en vill motionera på. Företag betalar en avgift för att delta i friskvårdsutmaningen. Kontakta mjolby@hittaut.nu för prisinformation. 

Som Hittaut - med bonusfunktioner!

  • Dela in medarbetarna i lag och skapa en utmaning mellan olika avdelningar
  • Utmana andra företag på orten
  • Särredovisad och mer ingående statistik på person-, lag- och företagsnivå
  • Möjlighet att boka ett introduktionstillfälle för de anställda om orientering och Hittaut
  • Alla checkpoints som registreras i alla Hittaut-projekt i Sverige räknas


Skolor

Hittaut kan användas i undervisningen på din skola som variation på orienteringslektionerna. Ni kan jämföra er med ortens övriga registrerade skolor i skolutmaningen. Alla deltar på vanligt sätt i Hittaut, men genom att registrera er skola, kan ni se ytterligare statistik för skolans elever som registrerat sig för skolan. Skolutmaningen är kostnadsfri. Kontakta mjolby@hittaut.nu för mer information.


Ideell förening

Vi bjuder in kommunens alla ideella föreningar att delta i Hittaut och samla checkpoints tillsammans. Vilken förening vill ni utmana? Kontakta mjolby@hittaut.nu om ni är intresserade att kostnadsfritt registrera er förening!

Föreningens medlemmar kan vid skapande av Hittaut-konto (eller senare via sin profil) välja er förening i rullmenyn för Friskvårdsutmaningen. I statistiken kommer ni kunna se hur många checkpoints ni besökt tillsammans i föreningen.

Mer information om friskvårdsutmaningen

2 av 3 anser sig motionera mycket eller lite mer tack vare hittaut

Våra partners