Friskvårdsutmaningen/ Skolutmaningen

Skapa förutsättningar för pigga och sunda medarbetare och elever genom att använda hittaut som friskvårdsaktivitet på ditt företag eller din skola. Samla checkpoints tillsammans på företaget eller skolan och jämför er med ortens övriga företag eller skolor

Hittaut är en friskvårdsaktivitet för skolor och arbetsplatser som skiljer sig från stegräkningstävlingarna. hittaut aktiverar både kropp och knopp. Alla kan delta, oavsett tidigare orienteringserfarenheter eller vilken nivå en vill motionera på. Skolutmaningen är gratis för skolor medan företag betalar en avgift för att delta i friskvårdsutmaningen. Kontakta arrangören för mer information. 


Som hittaut - med bonusfunktioner!

  • Dela in medarbetarna/eleverna i lag och skapa en utmaning mellan olika avdelningar/klasser
  • Utmana andra företag/skolor på orten
  • Särredovisad och mer ingående statistik på person-, lag- och företags-/skolnivå
  • Möjlighet att boka ett introduktionstillfälle för de anställda/eleverna om orientering och hittaut


Låter det som något för er?

Kontakta oss på mjolby@hittaut.nu

2 av 3 anser sig motionera mycket eller lite mer tack vare hittaut

Våra partners