Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartorna finns från första "släpp" 17 april 72 stycken checkpoints  markerade. 

Eventuellt ordnas Orienterings Dag 29 april i samband med "Friluftlivets Dag" med korta enkla "OL-banor" i centrala Mora.

Den 1 juni spettas checkpoints ned i den snöfria marken i Grönklitt.

Den 1 juli och 1 augusti släpper vi ytterligare några checkpoints.  Alla checkpoints vid eftersläppen finns på kartorna men kan inte registreras förrän på angivna datum.

MÅNADSSLÄPP. Viktig information!

Årets alla 156 checkpoints är liksom tidigare tryckta på kartorna redan från början. Liksom tidigare är också bara en del (de med nummer under 100) utsatta i terrängen och registrerbara fr.o.m. startdagen 17:e april.

De checkpoints som har månadsförkortningarna ”jun”, ”jul” eller ”aug” före numret, sätts ut och blir möjliga att registrera först den 1:a juni, 1:a juli respektive 1:a augusti. 

Exempel: Checkpoint nr 12 kan du hitta och registrera redan 17:e april, men checkpoint nr 150 kan du hitta och registrera först fr.o.m. 1:a juli.I terrängen är varje checkpoint markerad med en c:a 1 meter hög aluminiumstolpe. 


På stolpen finns den speciella hittaut-dekalen, checkpointens nummer samt kodbokstäver, som du skall ange då du registrerar checkpointen.

På alla stolpar finns lappar med QR-kod till Hittaut-Moras Swish-konto dit du kan sända en slant om du vill stödja projektet.

Här nedan finns en beskrivning som berättar vid vilket terrängföremål som checkpointen finns och vilken svårighetsgrad den har.

På en del stolpar sitter även tavlor som informerar om intressanta natur-och kulturfenomen vid just den platsen.

En del stolpar har även en klisterlapp med QR-kod som leder dig till Naturskyddsföreningens webbsida med mer information. Pröva att läsa av och berika dig själv!

Svårighetsnivåer

 Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

CHECKPOINTBESKRIVNING

Dessa gäller från start den 17 april.

Checkpointbeskr_Mora2021_1-72_2kol

Ladda ner checkpointbeskrivning till cp 1--72 som pdf-fil :

Ladda ner beskrivning för Cp 1-72 här


Dessa gäller från eftersläpp 1 juni och 1 juli

Checkpointbeskr_Mora2021_101-162_2kol_200dpi.jpg

Ladda ner checkpointbeskrivning till cp 101--162 som pdf-fil :

Ladda ner beskrivning för Cp 101-162 här


Dessa gäller från eftersläpp 1 augusti

Checkpointbeskr_Mora2021_163-186_1kol_200dpi.jpg

Ladda ner checkpointbeskrivning till cp 163--186 som pdf-fil :

Ladda ner beskrivning för Cp 163-186 här
CHECKPOINT-KOORDINATER

Koordinater - WGS84 och SWEREF99 TM -  i tabell (pdf-fil)

CP-koordinater 17 april  

Ladda ner koordinater för Cp 1-72 här

CP-koordinater 1 juni och 1 juli

Ladda ner koordinater för Cp 101-162 här

CP-koordinater 1 augusti

Ladda ner koordinater för Cp 163-186 här


Koordinater som GPX-fil (WGS84)

Samtliga 156 checkpoints.  Ladda ner GPX-fil här

Våra partners