Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartorna finns från första "släpp" 12 april 72 stycken checkpoints  markerade. 

Eventuellt ordnas Orienterings Dag 2 maj med korta enkla "OL-banor" i centrala Mora.

Den 1 juni spettas checkpoints ned i den snöfria marken i Grönklitt.

Den 1 juli och 1 augusti släpper vi ytterligare några checkpoints.  Alla checkpoints vid eftersläppen finns på kartorna men kan inte registreras förrän på angivna datum.

MÅNADSSLÄPP. Viktig information!

Observera att av våra 143 checkpoints släpps bara de med nummer under 100 från start, dvs. fr.o.m.

söndagen 12 april.

Med "släpps" menas att stolparna sätts ut i terrängen och kan registreras på ditt HittaUt-konto.

Övriga (de med nummer 101 till 171) släpps vid tre senare tillfällen enligt följande:

101-127 släpps den 1:a juni

128-142 släpps den 1:a juli

143-171 släpps den 1:a augusti

Exempel: Checkpoint nr 62 kan du hitta och registrera redan från den 12 april, men checkpoint nr 130 kan du hitta och registrera först fr. o.m. 1:a juli.


I terrängen är varje checkpoint markerad med en c:a 1 meter hög aluminiumstolpe. På stolpen finns den speciella hittaut-dekalen, checkpointens nummer samt kodbokstäver, som du skall ange då du registrerar checkpointen.

Här nedan finns en beskrivning som berättar vid vilket terrängföremål som checkpointen finns och vilken svårighetsgrad den har.

Svårighetsnivåer

 Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängenCHECKPOINTBESKRIVNING

Dessa gäller från 12 april, fler kommer vid följande eftersläpp.

https://www.orientering.se/media/images/Mora2020_cp-beskrivning_1-15_300dpi.original.jpg

Mora2020_cp-beskrivning_16-35_300dpi.jpg

Mora2020_cp-beskrivning_36-55_300dpi.jpg

Mora2020_cp-beskrivning_56-72_300dpi.jpg

Ladda ner checkpointbeskrivning till cp 1--72 som pdf-fil :

Ladda ner beskrivning för Cp 1-72 här


Dessa gäller från följande eftersläpp (1 juni, 1 juli och 1 augusti).

Mora2020_cp-beskrivning_101-114_300dpi.jpg

Mora2020_cp-beskrivning_115-127_300dpi.jpgMora2020_cp-beskrivning_128-142_300dpi.jpgMora2020_cp-beslrivning_143-157_300dpi.jpgMora2020_cp-beslrivning_158-171_300dpi..jpgCHECKPOINT-KOORDINATER

Koordinater i tabell (jpg)

CP-koordinater 12 april   Ladda ner koordinater för Cp 1-72 här

CP-koordinater 1 juni, 1 juli och 1 augusti

 Ladda ner koordinater för Cp 101-171 härKoordinater som GPX-filer (gpx)

GPX-koord. Mora väst + centrum Ladda ner GPX-fil här

GPX-koord. Orsa Berget 1 juni Ladda ner GPX-fil här

GPX-koordinater Gesunda Ladda ner GPX-fil här

GPX-koordinater Grönklitt Ladda ner GPX-fil här


Våra partners