Checkpointbeskrivning

2022 års HittaUt omfattar 9 olika områden med totalt 184 checkpoints. 92 av dessa "släpps" (är markerade och möjliga att registrera)  från och med 17 april.

Nytt för i år är att Älvdalens IF är medarrangör och två av områdena finns norr och öster om Älvdalens centrum.

Den 1 juni spettas checkpoints ned i den snöfria marken i Grönklitt och Lillåskogen, Orsa.

Den 1 juli och 1 augusti släpper vi ytterligare ett antal.


Eventuellt ordnas Orienterings Dag 29 april i samband med "Friluftlivets Dag" med korta enkla "OL-banor" i centrala Mora.


I terrängen är varje checkpoint markerad med en c:a 1 meter hög aluminiumstolpe.

På stolpen finns den speciella hittaut-dekalen,  checkpointens nummer samt två kodbokstäver som du skall ange då du registrerar checkpointen.

På alla stolpar finns lappar med QR-kod till Hittaut-Moras Swish-konto dit du kan sända en slant om du vill stödja projektet.


Här nedan finns bl. a. beskrivning som berättar vid vilket terrängföremål som checkpointen finns och vilken svårighetsgrad den har.


MÅNADSSLÄPP. Viktig information!

Årets alla 184 checkpoints är liksom tidigare tryckta på kartorna redan från början. Liksom tidigare är också bara en del (de med nummer under 100) utsatta i terrängen och registrerbara fr.o.m. startdagen 17:e april.

De checkpoints som har månadsförkortningarna ”jun”, ”jul” eller ”aug” före numret, sätts ut och blir möjliga att registrera först den 1:a juni, 1:a juli respektive 1:a augusti. 

Exempel: Checkpoint nr 44 kan du hitta och registrera redan 17:e april, men checkpoint nr 130 kan du hitta och registrera först fr.o.m. 1:a juni.


Svårighetsnivåer

 Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

CHECKPOINTBESKRIVNING

Ladda ner beskrivning här.

Dessa gäller från start den 17 april:

HittaUt_Mora-22_Cp-beskrivn_och koordinater Cp 1-92Dessa gäller från 1 juni :

HittaUt_Mora-22_Cp-beskrivn_och koordinater Cp 101-192


Våra partners