Checkpointsbeskrivningar

På hittaut-kartorna finns från första "släpp" 4 maj 83 stycken checkpoints  markerade.

Till Orienterings Dag 4 maj ordnas korta enkla "OL-banor" i centrala Mora.

Vid "World Orienteering Day" 23 maj ordnas korta enkla "OL-banor" även nära Färnäskolan och Morkarlbyhöjdens skola.

Den 13 juni spettas 27 checkpoints ned i den snöfria marken i Grönklitt.

Den 11 juli och 8 augusti släpper vi ytterligare c:a 15 checkpoints varje gång.  Alla checkpoints vid eftersläppen finns på kartorna men kan inte registreras förrän på angivna datum.

I terrängen är varje checkpoint markerad med en c:a 1 meter hög aluminiumstolpe. På stolpen finns den speciella hittaut-dekalen, checkpointens nummer samt kodbokstäver, som du skall ange då du registrerar checkpointen.

Här nedan finns en beskrivning som berättar vid vilket terrängföremål som checkpointen finns och vilken svårighetsgrad den har.

Svårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen


Hämta checkpointbeskrivning i PDF-format för utskrift.

CHECKPOINTSBESKRIVNINGAR

Dessa gäller från 13 maj, fler kommer vid följande eftersläpp.

Mora2018_checkpoints_1maj_200dpi.jpg

EFTERSLÄPP av nya CHECKPOINTS

Beskrivning av checkpoints vid eftersläppen 1 juni, 1 juli, 1 augusti och 1 september

Mora2018_checkpoints1jun-1sept_200dpi_ver2.jpg


chpbeskrivning färg

CHECKPOINT-KOORDINATER

Dessa gäller från 13 maj, fler kommer vid följande eftersläpp.

Mora2018_checkpointkoordinater_1maj_200dpi.jpg
Våra partners