Checkpointsbeskrivningar

OBS. CP 57 i Mora flyttad. Eftersom denna CP-stolpe vandaliserats flera gånger har den nu flyttats. Stenen har bytts ut till en brunn. Kanske lite mer svårfunnen, men ej för en orienterare som kan gå 270 meter västlig riktning 255 grader (av 360). Lycka till!  CP 57 flyttaD.jpg

****************************

På hittaut-kartorna finns från första "släpp" 4 maj 83 stycken checkpoints  markerade.

Till Orienterings Dag 4 maj ordnas korta enkla "OL-banor" i centrala Mora.

Vid "World Orienteering Day" 23 maj ordnas eventuellt enkla "OL-banor" även nära Färnäskolan och Morkarlbyhöjdens skola.

Den 13 juni spettas 22 checkpoints ned i den snöfria marken i Grönklitt.

Den 11 juli och 8 augusti släpper vi ytterligare några checkpoints.  Alla checkpoints vid eftersläppen finns på kartorna men kan inte registreras förrän på angivna datum.

I terrängen är varje checkpoint markerad med en c:a 1 meter hög aluminiumstolpe. På stolpen finns den speciella hittaut-dekalen, checkpointens nummer samt kodbokstäver, som du skall ange då du registrerar checkpointen.

Här nedan finns en beskrivning som berättar vid vilket terrängföremål som checkpointen finns och vilken svårighetsgrad den har.

Svårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängenCHECKPOINTSBESKRIVNINGAR

Dessa gäller från 4 maj, fler kommer vid följande eftersläpp.

Mora2019_pixelbild_300dpi_checkpointbeskrivn_ettblad_4maj

EFTERSLÄPP av fler CHECKPOINTS

Beskrivning av checkpoints vid eftersläppen 13 juni, 11 juli och 8 augusti.

Mora2019_pixelbild_300dpi_checkpointbeskrivn_ettblad_13jun-8aug


chpbeskrivning färg

CHECKPOINT-KOORDINATER

Koordinater i tabell (jpg)

CP-koordinater 4 maj   Ladda ned koordinater för CP 1-83 här

CP-koordinater 13 juni, 11 juli och 8 augusti   Ladda ned koordinater för CP 101-157 här

Koordinater som GPX-filer (gpx)

GPX-koordinater Mora centrum 4 maj    Ladda ned GPX-fil här

GPX-koordinater Mora-Grönklitt-Berget 4 maj    Ladda ned GPX-fil här

GPX-koordinater 13 juni, 11 juli och 8 augusti   Ladda ned GPX-fil här


Här finns kartorna för nedladdning (pdf-filer)

CP i Mora 4 maj

CP i Grönklitt 13 juni

CP i Berget, Orsa

Våra partners