Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


SVårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointssläpp

Säsongen checkpoints släpps är nedanstående datum.

Checkpointsen sitter ute och kan registreras på hemsidan mellan 14 april och 31 oktober.

Från den 14 april finns 15 checkpoints tillgängliga i Vrinnevi. Nya checkpoints släpps den 18 maj i Vrinnevi, Åby, Krokek och Kimstad och ännu fler checkpoints släpps digitalt den 8 augusti i Industrilandskapet/Folkparken. Totalt kan du registrera 100 checkpoints. Alla checkpoints sitter uppe till
den 31 oktober.

Chekpointsbeskrivning

Våra partners