Checkpointsbeskrivningar

På hittaut-kartan finns 91 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är klistrad på en befintlig stolpe eller liknande.


Svårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul1Hjul = Hjulanpassad checkpointsCheckpointsläpp

  • 1 Maj- Björnö
  • 1 Juni - Marholmen
  • 1 Juli - Kyrksjön
  • 1 Augusti - Färsna
  • 1 September - Långgarn

Checkpointbeskrivning


Fotocheckpoints

Vid fotocheckpoints som är märkta med 85–99 på kartan har vi valt att inte
sätta ut någon checkpointspinne. Här ska du istället se dig omkring i naturen
och försöka matcha ihop platsen med ett utav fotografierna A-O. Fotografiets
bokstav blir sedan den kod du registrerar på hemsidan.


Månadssläpp

Sätts ut 1:a dagen i månaden


GPS-koordinater

GPS-koordinater

Koordinater 2019

Här kan du ladda ner gpx koordinater

Våra partners