Fotokontroller

Fotocheckpoints

Vid fotocheckpoints som är märkta med 130–144 på kartan har vi valt att inte
sätta ut någon checkpointspinne. Här ska du istället se dig omkring i naturen
och försöka matcha ihop platsen med ett utav fotografierna A-O. Fotografietsbokstav blir sedan den kod du registrerar på hemsidan.

Bilder

Hittaut2022_foto_abc

Hittaut2022_foto_def

Hittaut2022_foto_ghi

Hittaut2022_foto_jkl

Hittaut2022_foto_mnoTävlingen

Våra partners