Checkpointsbeskrivningar

Kartsläpp lördag 4 maj. Då kommer checkpointsbeskrivningar att finnas här för de 40 första. 
 

Våra partners