Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen. Stolpen skall i naturen sitta mitt i ringen som är markerad på kartan. 

Svårighetsnivåer

Grön = lätt

Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul = här kan du komma fram med hjul

Checkpoint 2

Checkpointssläpp

Säsongens checkpointssläpp sker:

2019-05-15 Huvudsläpp i anslutning till World Orienteering Day i Björkbackaparken.

Fler släpp kommer

Checkpointsbeskrivning

Inom kort lägger vi här upp en pdf-fil på checkpointsbeskrivningar; svårighetsgrad, föremål och om de är hjulanpassade samt när respektive CP släpps.

Våra partners