Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen. Stolpen skall i naturen sitta mitt i ringen som är markerad på kartan. 


SVårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointssläpp

Säsongens checkpointssläpp är nedanstående datum.

Huvudsläpp 2018-05-23 i anslutning till World Orienteering Day i Björkbackaparken.

Släpp nr 2 är 2018-06-01 med 10 checkpoints på Ottfjället (Vålådalen) Karta på webben.

Släpp nr 3 är 2018 07-01 med 15 checkpoints öster om Skidstadion

Släpp nr 4 är 2018-08-01 med 10 checkpoints nordost om OdensalaChekpointsbeskrivning

Här är en pdf-fil på checkpointsbeskrivningar; svårighetsgrad, föremål och om de är hjulanpassade samt när respektive CP släpps.

Östersund CP-beskrivningar.pdf

Våra partners