Checkpointsbeskrivningar

Viktig information om årets checkpoints

#Jamtli: Checkpoints #296-300 på Jamtli som släpptes på nationaldagen har plockats ner och har flyttats till Rannåsenkartan.

#61: Checkpoint finns markerad på kartan digitalt, men i det tryckta kartbladet har nr 61 hamnat utanför kartbladet.

#129 och 133: Tyvärr står det fel på Lugnvikskartan. Korrekt är att checkpoint 130, 131, 132, 133 och 140 släpps 2019-09-03. Checkpoint 129 går att registrera under hela perioden.

#289 och 291 (Fåker): Checkpoints flyttade till Rannåsenkartan och borttagna från Fåker då de olyckligtvis hamnat på odlad mark.

Checkpointssläpp

2019-05-15 Huvudsläpp i anslutning till World Orienteering Day i Björkbackaparken.

2019-05-26 släpps CP nr 71 – 85 i Odensala i samband med ICA Kvantums festligheter vid Lillsjön.

2019-06-06 släpps 5 st CP på Jamtli i anslutning till Nationaldagsfirandet.

2019-07-01 släpps CP nr 1, 2, 7, 8 och 9 i Rannåsen. Vi bjuder på fika och prova-på-banor för de som vill testa att orientera med elektronisk tidtagning (eller utan).

2019-08-01 släpps CP nr 152, 153, 154, 155 och 158 på Östberget/Frösön

2019-09-03 släpps CP nr 130, 131, 132, 133 och 140 i Lugnvik i anslutning till ÖOK Nattorientering. 
Då finns möjlighet att prova Tiger pannlampor samt att prova på nattorientering. Årets checkpoints är utrustade med reflexer!

Checkpointsbeskrivning

Checkpointsbeskrivning med koordinater:  

Koordinatförteckning

Om checkpoints

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen. Stolpen skall i naturen sitta mitt i ringen som är markerad på kartan. 

Svårighetsnivåer

Grön = lätt

Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul = här kan du komma fram med hjul*

*Notera särskilt att lokala föreskrifter förbjuder cykling på av Östersunds kommun anlagda motionsspår enligt §21:

21 § Ridning, körning med häst och vagn och cykling får inte ske i av kommunen anlagda motionsspår och skidspår enligt bilaga 1. Förbudet gäller såväl sommar- som vintertid. Löpning är förbjudet i av kommunen anlagda skidspår...

Checkpoint 2

Våra partners