Här finns kartan

Här kan du hämta kartan gratis:

›› Frösö Park Hotel

›› Friskis och Svettis

›› Visit Östersund, Rådhusgatan 44

›› ICA Kvantum, Lillänge


OBS! Fel kartskala står i bladet som skickades ut med ÖP Magasin! Rätt är 1 : 15 000 på samtliga kartområden. Dvs 1 cm på kartan = 150 m i verkligheten. 

Om du vill beställa kartor i bättre kvalitet med större skala: kontakta ToPe Kartor topekartor@gmail.com (10 kr/utskrift).

Här nedanför kan du ladda ner kartor i större skala: 


Våra partners