Nyheter

Granplantering vid checkpoint 2 i Glimåkra

Chp2.png Chp2.png
Checkpoint 2 i Glimåkra
Vi ber er att iaktta försiktighet när ni ska ta checkpoint 2 för att inte orsaka skador på granplantorna.

Runt checkpoint 2 i Glimåkra har markägaren nyligen planterat granplantor.
I detta fallet är det tyvärr vi som har brustit i kommunikationen med markägaren och vi försöker därför hitta en lösning i samförstånd som kan fungera för båda parter.

Vi ber er att gå försiktigt och inte trampa på eller förstöra några plantor.

Tack för visad hänsyn!

Skribent: Anna Moberg