Företags- och skolutmaningen

FÖRETAGS- POLITIKER- OCH SKOLUTMANING


Hittaut är den optimala aktiviteten på företaget/arbetsplatsen - anta vår Företagsutmaning


Hittaut är en rolig aktivitet för hela företaget och dess anställda. Lunchpromenaderna blir roligare, steg-räknings-tävlingarna får ett mål. Att ha hittaut som företagsutmaning är en perfekt friskvårdsaktivitet där alla anställda kan vara med, oavsett vilken nivå man vill motionera på. Det är lätt att starta upp och genom hittaut hemsidan kan ni enkelt hålla koll på hur många checkpoints företagets anställda tagit, samt hur ni ligger till mot övriga företag.

Vi kommer att kora Ovanåkers friskaste företag 2019 – anta utmaningen ni också!

Kort om företagsutmaningen:
 • Ger deltagarna motion samtidigt som de upptäcker nya platser i sin omgivning.
 • Flexibelt, alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla, man kan göra det när man vill och man kan göra det själv eller tillsammans med andra. 
 • Personligt konto på vår hemsida som du kopplar till ditt företag (samma registrering som för alla)
 • Enkel administration för företaget och deltagare. Deltagare är alltid med själv i hittaut och i företag.  
 • Statistik och topplistor för att följa utvecklingen
 • En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin motion tack vare hitta ut. Det betyder att en större del av er personal kommer ut och motionerar, mår bättre och ni får en trevligare arbetsmiljö.
 • Man kan koppla på företagsutmaningen när som helst! Anställda som redan har ett konto på hittaut kan uppdatera sin information och koppla till rätt företag.

Detta ingår i företagsutmaningen:
 • Karta till alla anställda
 • Fritt deltagande på hittaut-träningar
 • Statistik på antalet deltagare samt tagna checkpoints
 • Möjlighet att jämföra sig mot andra företag i våra topplistor
Komplettera gärna med egna priser, samt någon ytterligare aktivitet för att göra projektet så lyckat som möjligt!

För mer information om vår Företagsutmaning – eller om du vill registrera ditt företag (mot en kostnad), vänligen kontakta:
Andreas Davidsson, projektledare Hittaut Ovanåker, ovanaker@hittaut.nu, 070-425 47 94

Instruktioner för deltagare i friskvårdsutmaning som pdf


Politikerutmaning bland kommunens partier

En nyhet för i år är att vi kommer genomföra en speciell Politikerutmaning. Tillhör du ett politiskt parti som anslutit sig till hittaut Ovanåker, kan du registrera ditt hittaut-konto för ditt parti.

Frågan är vilka politiker och vilket parti som håller formen bäst under 2019? Äran står på spel!

Har du redan ett hittaut-konto sedan tidigare kan du uppdatera information under ditt konto, när du är inloggad här på sidan. Koppla ditt konto till ditt parti och visa för kommunens invånare att ni även är aktiva på fritiden!

Skolutmaning

Skolutmaning bland kommunens alla skolklasser

Vi satsar vidare på vår Skolutmaning som tidigare år varit så populär. I år med stöd från LF Samhällsfond för vidare utveckling. 2018 deltog nästan 20 skolklasser och över 200 elever - som alla letade checkpoints på skoltid eller sin fritid (registrerade deltagare). Alla som anmält sin skola kunde då följa utvecklingen i våra topplistor och där skolor och klasser kan jämföra sig  mot varandra (på samma sätt som Företagsutmaningen).

Kort om Skolutmaningen

Hittaut är den optimala skolaktiviteten! Ni får ett färdigt koncept att använda i er undervisning och eleverna sporras även att fortsätta på sin fritid då de kan ha chans att vinna priser både individuellt och till klassen. 
Man kan registrera checkpoints i olika skolämnen- tex idrott, geografi, datorkunskap etc. Några fördelar med Hittauts Skolutmaning

 • En bra utomhusaktivitet som alla kan medverka i! Dessutom upptäcker eleverna nya platser runt om i sin kommun
 • Den är flexibel, alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla, man kan göra det när man vill och man kan göra det själv eller tillsammans med andra. 
 • Det är en enkel administration för skolan och deltagarna. De är både med själva i hittaut samtidigt som de deltar i skolkampen.
 • Man får statistik och topplistor för att följa utvecklingen
 • En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin fysiska aktivitet tack vare hittaut. Det betyder att fler elever blir mer fysiskt aktiva på sin fritid!
 • Ingen avgift för skolan - bara att anmäla och köra igång!

DETTA INGÅR I SKOLUTMANINGEN:
 • Karta till alla elever.
 • Gratis konto på hittaut.nu-sidan för alla elever   
 • Statistik på antalet deltagare samt registrerade checkpoints.
 • Möjlighet att jämföra sig mot andra skolklasser inom kommunen
 • Fritt deltagande på våra två hittaut-träningar under hösten
 • Chans att vinna fina priser till klassen

INTRESSANT FÖR DIN KLASS?

Kontakta oss på:  ovanaker@hittaut.nu
Andreas Davidsson, 070-4254794

Chans att vinna pris till klassen - 3000 kr i potten!

Dessutom har ni chans att vinna ett fint pris till hela klassen!  Bland de tre flitigaste klasserna lottas klasspriser ut! Precis som tidigare år har en klass chansen att vinna 3000 kr till klasskassan (sponsrat av Lions Alfta och LF Samhällsfond)! Vi kommer att köra igång denna utmaning på allvar under höstterminen, men de klasser som förblir densamma även efter sommarlovet och vill komma igång redan i vår (för att fortsätta själva på sommarlovet) kan höra av sig med en anmälan redan nu till ovanaker@hittaut.nu.

Det är helt gratis att ansluta sig till Skolutmaningen! Den enda ni behöver göra är att anmäla klassen och hjälpa eleverna igång med instruktioner och regelgenomgång.


skolutmaning ovanaker

Skolutmaning brev ovanaker - Brev till alla skolelever i Ovanåkers kommun 2019 - ladda ner och skriv ut!

Regler Skolutmaningen:

    • Ni behöver en kontaktperson (lärare eller förälder) som anmäler klassen och kan kommunicera med oss på Hittaut och klssen vid behov. Detta kan vara en lärare, klassförälder eller en elev som tar på sig detta ansvar.
    • Att leta checkpoints kan göras individuellt eller i grupp. Registreringen av checkpoints är individuell!. Så har du tagit checkpoints själv – dela inte med dig av dina koder till dina klasskompisar. Tanken är att alla elever ska besöka så många platser som möjligt själv. Om vi misstänker att koder delats inom klassen kan denna helt uteslutas ur tävlingen!
    • Vi kommer att utse en vinnande klass i slutet av säsongen (projektet avslutas 6 oktober 2019). Fram tills dess kan varje elev själv registrera in tagna checkpoints som då registreras för klassens räkning
    • Har du redan ett eget konto kan du gå in och lägga till din klass under dina personliga inställningar (kräver att den är ansluten). Finns inte din klass med i listan - se till att den blir anmäld! Redan tagna checkpoints kan tillgodoräknas senare, så du kan börja även om din klass inte finns med. Men du måste komma ihåg att lägga in rätt klass vid senare tillfälle.

Tag chansen att komma ut i skogen på ett roligt sätt, hitta en ny aktivitet och dessutom bidra till att din klass kan bli Ovanåker kommuns flitigaste klass, samt därmed ha chans att vinna ett fint pris till klassen.

Hittaut Skolutmaning Ovanåker 2019 - information till lärare

Instruktioner för deltagare i friskvårdsutmaning som pdf

Skolutmaning brev ovanaker - Brev till alla skolelever i Ovanåkers kommun 2019


skolutmaning ovanaker

Varför är det viktigt att hålla igång? Oavsett ålder!


Folkhälsoinstitutet rekommenderar 30 min aktivitet/dag. Regelbunden friskvård/motion ger:
• bättre kondition
• starkare hjärta och muskler
• lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar
• minskad risk för högt blodtryck och diabetes
• bättre sömn
• bättre koncentration
• du blir gladare
• lättare att gå ner i vikt / hålla vikt

Vikten av friskvård för företag

• Ökad träning ger ökad kondition och ökat välbefinnande.
• Ge inspiration och motivation till sina medarbetare till en aktivare
vardag.
• Fysisk aktivitet är en tidseffektiv stresshanterare.
• Gemensamma aktiviteter stärker gruppen och skapar kommunikation
på företaget.
• Färre sjukdagar = ökad produktivitet och ökad effektivitet.
• Sjukvård kostar mycket och ökar dessutom arbetsbelastningen på
övrig personal.
• Friskvård är svårt att mäta i pengar, men enligt Hälsoekonom Stefan
Lundström kostar varje korttidssjukdag 10% av en medarbetares
lön/dag och långtidssjukskrivna 2,5% av lönen/dag. Med andra ord
finns stora besparingar att göra med förebyggande åtgärder. (Källa:
ekodemos.se)

Intressant för ditt företag eller skolklass?

Kontakta projektledare Andreas Davidsson 070-4254794, ovanaker@hittaut.nu

Instruktioner till deltagare som pdf

Här kan du ladda ner instruktion för anställda på företag som använder Hittaut som en friskvårdsaktivitet / Företagsutmaningen /Skolutmaningen  

Instruktioner för deltagare i friskvårdsutmaning som pdf

Hittaut Skolutmaning Ovanåker 2019

Våra partners