Företagsutmaningen

FÖRETAGS- POLITIKER- OCH SKOLUTMANING


Hittaut är den optimala aktiviteten på företaget/arbetsplatsen


Hittaut är en rolig aktivitet för hela företaget och dess anställda. Lunchpromenaderna blir roligare, steg-räknings-tävlingarna får ett mål. Att ha hittaut som företagsutmaning är en perfekt friskvårdsaktivitet där alla anställda kan vara med, oavsett vilken nivå man vill motionera på. Det är lätt att starta upp och genom hittaut hemsidan kan ni enkelt hålla koll på hur många checkpoints företagets anställda tagit, samt hur ni ligger till mot övriga företag.

Vi kommer att kora Ovanåkers friskaste företag 2018 – anta utmaningen ni också!

Kort om företagsutmaningen:
 • Ger deltagarna motion samtidigt som de upptäcker nya platser i sin omgivning.
 • Flexibelt, alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla, man kan göra det när man vill och man kan göra det själv eller tillsammans med andra. 
 • Personligt konto på vår hemsida som du kopplar till ditt företag (samma registrering som för alla)
 • Enkel administration för företaget och deltagare. Deltagare är alltid med själv i hittaut och i företag.  
 • Statistik och topplistor för att följa utvecklingen
 • En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin motion tack vare hitta ut. Det betyder att en större del av er personal kommer ut och motionerar, mår bättre och ni får en trevligare arbetsmiljö.
 • Man kan koppla på företagsutmaningen när som helst! Anställda som redan har ett konto på hittaut kan uppdatera sin information och koppla till rätt företag.

Detta ingår i företagsutmaningen:
 • Karta till alla anställda
 • Fritt deltagande på hittaut-träningar
 • Statistik på antalet deltagare samt tagna checkpoints
 • Möjlighet att jämföra sig mot andra företag i våra topplistor
Komplettera gärna med egna priser, samt någon ytterligare aktivitet för att göra projektet så lyckat som möjligt!

För mer information om vår Företagsutmaning – eller om du vill registrera ditt företag (mot en kostnad), vänligen kontakta:
Andreas Davidsson, projektledare Hittaut Ovanåker, ovanaker@hittaut.nu, 070-425 47 94


Politikerutmaning bland kommunens partier

En nyhet för i år är att vi kommer genomföra en speciell Politikerutmaning. Tillhör du ett politiskt parti som anslutit sig till hittaut Ovanåker, kan du registrera ditt hittaut-konto för ditt parti.

Frågan är vilka politiker och vilket parti som håller formen bäst i valrörelsen 2018?

Har du redan ett hittaut-konto sedan tidigare kan du uppdatera information under ditt konto, när du är inloggad här på sidan. Koppla ditt konto till ditt parti och visa för kommunens invånare att ni även är aktiva på fritiden!

Skolutmaning bland kommunens alla skolklasser

I år presenterar vi en nyhet inom hittaut– Skolutmaningen, där skolor och klasser kan jämföra sig i våra topplistor och tävla mot varandra (på samma sätt som Företagsutmaningen). Dessutom har ni chans att vinna ett fint pris till hela klassen! Vi kommer att köra igång denna utmaning under höstterminen, men de klasser som vill komma igång redan i vår (för att fortsätta själva på sommarlovet) kan höra av sig med en anmälan till ovanaker@hittaut.nu.

Det är gratis att ansluta sig till Skolutmaningen!

Regler Skolutmaningen:

    • Ni behöver en kontaktperson (lärare eller förälder) som ansvarar för er klass på vår hemsida. Denna behöver ett konto här på vår hittaut-sida.
    • Att leta checkpoints kan göras individuellt eller i grupp. Registreringen av checkpoints är dock individuell. Så har du tagit checkpoints själv – dela inte med dig av dina koder till dina klasskompisar. Tanken är att alla elever ska besöka så många platser som möjligt själv.
    • Vi kommer att utse en vinnande klass i slutet av säsongen (15 oktober). Fram tills dess kan varje elev själv registrera in tagna checkpoints som då registreras för klassens räkning
    • Har du redan ett eget konto kan du gå in och lägga till din klass under dina personliga inställningar (kräver att den är ansluten).
Tag chansen att komma ut i skogen på ett roligt sätt, hitta en ny aktivitet och dessutom bidra till att din klass kan bli Ovanåker kommuns flitigaste klass, samt därmed ha chans att vinna ett fint pris till klassen.

Ladda ner en fil med instruktioner kring Skolutmaningen här

Varför är det viktigt att hålla igång?


Folkhälsoinstitutet rekommenderar 30 min aktivitet/dag. Regelbunden friskvård/motion ger:
• bättre kondition
• starkare hjärta och muskler
• lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar
• minskad risk för högt blodtryck och diabetes
• bättre sömn
• bättre koncentration
• du blir gladare
• lättare att gå ner i vikt / hålla vikt

Vikten av friskvård för företag

• Ökad träning ger ökad kondition och ökat välbefinnande.
• Ge inspiration och motivation till sina medarbetare till en aktivare
vardag.
• Fysisk aktivitet är en tidseffektiv stresshanterare.
• Gemensamma aktiviteter stärker gruppen och skapar kommunikation
på företaget.
• Färre sjukdagar = ökad produktivitet och ökad effektivitet.
• Sjukvård kostar mycket och ökar dessutom arbetsbelastningen på
övrig personal.
• Friskvård är svårt att mäta i pengar, men enligt Hälsoekonom Stefan
Lundström kostar varje korttidssjukdag 10% av en medarbetares
lön/dag och långtidssjukskrivna 2,5% av lönen/dag. Med andra ord
finns stora besparingar att göra med förebyggande åtgärder. (Källa:
ekodemos.se)

Intressant för ditt företag eller skolklass?

Kontakta projektledare Andreas Davidsson 070-4254794, ovanaker@hittaut.nu

Instruktioner som pdf

Här kan du ladda ner instruktion för anställda på företag som använder Hittaut som en friskvårdsaktivitet / Företagsutmaningen /Skolutmaningen  Deltagare - instruktion företag/skola

Våra partners