Nyheter

Checkpoint 100 "pausad" pga häckande fåglar

I närheten av denna checkpoint finns bl a tranor, brun kärrhök och svarthakedopping som häckar. Då den ursprungliga checkpointplaceringen är väldigt nära vattnet så har vi valt att ”pausa” ordinarie placering tills fåglarna häckat klart. Vi hoppas att ni respekterar detta och vi påminner om allemansrättens ”icke störa - icke förstöra”.
galenpåfåglarhäckandefågelchp

Vi flyttat checkpointen till stakethörnet cirka 50 meter österut.

Den nya placeringen gälls tills vidare...