Checkpointsbeskrivningar

På hittaut-kartan finns  checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är klistrad på en befintlig stolpe eller liknande.

Nedan ser du beskrivning för respektive checkpoin och vad färgerna står för vad gäller svårighetsnivå. 


hittaut2018 Rättvik checkpointsbeskrivning PNG.png


Våra partners