Checkpointsbeskrivningar

På hittaut-kartan finns  checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är klistrad på en befintlig stolpe eller liknande.

Nedan ser du beskrivning för respektive checkpoint och svårighetsnivå. 

Grönt= lätt    Blå= medel  Röd= Medelsvår  Svart= Svår


CHECKPOINTBESKRIVNING 1-45 Släpps 22 juni. 

 Checkpoint 46 – 60 släpps 15 augusti


Nr

Föremål

Svårighet

1

Bäck- stigkorsning

Grön

2

Höjden V delen

Blå

3

Höjden N delen

Blå

4

Branten

Svart

5

Höjden

Röd

6

Stenen

Röd

7

Gölen

Svart

8

Stenen

Blå

9

Branten

Röd

10

Stigkorsningen

Blå

11

Stigförgreningen

Blå

12

Huset Ö sidan

Röd

13

Vindskyddet

Grön

14

Gropen

Blå

15

Punkthöjden

Röd

16

Stenen

Blå

17

Stigförgreningen

Blå

18

Huset V sidan

Grön

19

Gruvhålet Ö sidan

Svart

20

Höjde

Röd

21

Sänkan

Svart

22

Höjden

Svart

23

Höjden

Röd

24

Åsen

Blå

25

Åsen

Röd

26

Stigförgreningen

Blå

27

Höjden

Röd

28

Stigförgreningen

Blå

29

Sänkan

Svart

30

Vägförgreningen

Grön

31

Sänkan

Svart

32

Stigförgreningen

Blå

33

Kolbotten

Röd

34

Stig – beståndskorsning

Blå

35

Huset N sidan

Grön

36

Höjden

Blå

37

Gläntan

Röd

38

Höjden N delen

Röd

39

Sänkan

Röd

40

Vindskyddet

Grön

41

Bäckslutet

Blå

42

Höjden Ö sidan

Blå

43

Parkeringen, hörnet

Grön

44

Huset N sidan

Grön

45

Huset N sidan

Grön


 


Våra partners