Checkpointbeskrivningar

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpoint-numret och en bokstavskod. Läs beskrivningen och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Svårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med cykel, barnvagn och rullstol

 Blå = lätt/medel, kan sitta en liten bit från stigen

 Röd = medelsvår, checkpoints som tar dig längre ut i terrängen

 Svart = svår, våra klurigaste checkpoints som kräver ett visst orienteringssinne

Checkpointssläpp

Den förste i varje månad (juni-oktober) kommer vi släppa ett antal nya checkpoints här på webben.

Checkpointsbeskrivning

CHP Rby

CheckpointsSpeciella chp

Våra partners