Så funkar det


KORT OM HITTAUT I FRISKA SALA


Hittaut är ett friskvårdsprojekt med karta och modern teknik i fokus och som finns på många platser runt om i Sverige. Det är ett enkelt och roligt sätt att få motion samtidigt som du upptäcker nya och vackra platser runt omkring i din kommun. Det finns en detaljerad pappersversion av kartan över Sala tätort med närskogar med 100 checkpoints. Kartan finns också på webben https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/sala/  samt i appen hittaut, som finns att ta hem gratis för både Android och iOS.


Kartan och checkpoints

På kartan finns checkpoints i olika svårighetsgrader.

Grön   = mycket lätt     (kan nås även med cykel, barnvagn, rullator, rullstol)
Blå = lätt  
Röd    = medel
Svart   = svår

Med hjälp av kartan och/eller GPS i appen besöker man respektive checkpoint och registrerar den bokstavskod som man finner på checkpoint-markören.

Du hittar webbkartan på hemsidan och i appen.  Papperskartorna finns att köpa på Sala Turistbyrå och Biblioteket samt hos Intersport Sala. Priset är 20:-/styck för papperskartorna.  Man kan även delta enbart med hjälp av appen "hittaut" som finns gratis för både Android och iOS.


Registrera dina checkpoints

När du tagit en checkpoint eller innan du går ut, kan du registrera en användare vilket du gör direkt här på hemsidan. Du kan då registrera checkpoints, se din och andras utveckling och är också med och tävlar om fina priser. Varje checkpoint du registrerar på hemsidan blir en lottsedel och du kan vinna priser. Det är värdefullt att du registrerar dig, eftersom framtida bidrag från Vårgårda kommun delvis bygger på antalet användare och utan bidrag kan vi inte genomföra projektet.


Hittautstolpen - den du letar efter

Varje checkpoints har en en hittaut-stolpe, dryga metern hög. På stolpen finns förutom hittautdekaler och ordningsnumret, även kodbokstäver som du ska notera. Det finns även reflexer på stolpen, för dig som vill hitta ut när det är mörkt.

Hittaut miljö Alingsås.jpg
Våra partners