Nyheter

Flyttad checkpoint

Sala chkp 82 Sala chkp 82

Ett flertal användare hade meddelat att det inte gick att hitta checkpoint nr 82. Det visade sig att någon hade flyttat på den. Nu är den tillbaka på sin rätta plats enligt kartan. Även Chp nr 34, som vi hade blivit uppmärksammade av användare att den var bortriven, är nu tillbaka på sin plats.