Nyheter

Ej utdelad Hittaut-karta!

Sandviken-karta.JPG Sandviken-karta.JPG
Sandvikenkarta
Hej kära Hittaut-vänner och fortsatt trevlig midsommarhelg! Det har kommit till vår kännedom att många sandvikenbor inte fått någon Hittaut-karta i brevlådan.

Hittauts papperskarta delades ut i Sandviken helgen 17-19 maj. Vi från Hittaut-gruppen har beställt utdelning till alla hushåll på postnummer 811 30 - 811 62 samt 811 91 - 811 93. Totalt är det ca 12 600 kartor.

OK Hammaren har lagt ner en hel del kostnader på att trycka papperskartan samt beställa utdelning till ovan nämnda postnummer, och vi vill inte ha dessa kostnader i onödan. Därför är det av stor vikt att vi får veta av så många som möjligt om papperskartan inte kommit fram enligt beställning. Det kan hjälpa oss att utveckla Hittaut-projektet till kommande år.

Bor du på dessa postnummer och inte fått någon papperskarta från Hittaut vill vi gärna ha den feedbacken. Maila då till sandviken@hittaut.nu och skriv vilken adress den inte har kommit till . Märk gärna mailet med "hittaut-karta".

Då kartan klassas som samhällsinformation skall den ha delats ut oavsett om postlådan varit märkt med "Ej reklam". 

Skribent: Björn Ljunggren